Białystok, Zawady

70 550 zł | Mieszkanie | 20,74 m2

- 17 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 70 550 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 20,74 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 3 402 zł
 • Ulica: Przędzalniana 4B
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 055 zł
 • Numer oferty: 87169X204149801
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-21 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza:

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości:

1. Rodzaj nieruchomości: lokal mieszkalny.
1.1 Położenie i opis: lokal mieszkalny nr 38, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Przędzalnianej 4B w Białymstoku, składający się z 1 pokoju, kuchni oraz łazienki z WC, o pow. użytkowej 20,74 m2 (2 izby), położony na II piętrze, zbywany wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 1453 o pow. 0,2600 ha, obręb 1 – Bacieczki, Kw. Nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Ponadto nabywca poniesie koszty związane z określeniem wartości nieruchomości lokalowej w kwocie 177,00 zł (zwolnione z podatku VAT) oraz sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu w kwocie 80,00 zł (zwolnione z podatku VAT).

1.2 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania – działka zagospodarowana zabudową mieszkaniową wielorodzinną, uzbrojenie w sieci pełne.
1.3 Obciążenia nieruchomości – brak.
1.4 Termin przetargu – 27 stycznia 2021 r. (środa) godz. 9.00, sala 10 Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.
1.5 Termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie 7 055,00 zł – do dnia 21 stycznia 2021 r.
Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
1.6 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – nie mniej niż 710,00 zł.
1.7 Terminy okazania lokalu – 15 stycznia 2021 r. w godz. 9.00 – 9.30 oraz 18 stycznia 2021 r. w godz. 9.00 – 9.30.
1.8 Pierwszy przetarg odbył się 13 października 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych.

Historyczne ceny

Image things

Białystok, podlaskie

470 000 zł | Działka | 0.119 ha.

 • cena: 470 000 zł
Image things

Białystok, Dojlidy

4 000 000 zł | Działka | 2.5991 ha.

 • cena: 4 000 000 zł
Image things

Białystok, Starosielce

145 000 zł | Działka | 0.0606 ha.

 • cena: 145 000 zł