Świdnik, lubelskie

290 783 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 98,80 m2 | 4 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie

Kancelaria Komornicza nr VIII w Świdniku Zastępca Komornik Krzysztof Rybak

Kancelaria Komornicza, Turystyczna 32, Lublin, 20-207 Lublin

tel. 727-350-300 / fax.

Sygnatura: KM 93/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Kancelaria Komornicza nr VIII w Świdniku Zastępca Komornik Krzysztof Rybak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx , położonego przy SKARŻYŃSKIEGO 9/15, 21-040 ŚWIDNIK , dla którego SĄD REJONOWY LUBLIN - WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Prawo własności lokalu mieszkalnego będącego spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego nr 15 ustanowionym w budynku zlokalizowanym w Świdniku, ul. Skarżyńskiego 9 stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 98,80 m2 położony na 4 i 5 piętrze w budynku o VI kondygnacjach nadziemnych, lokal składa się z 4 pokoi, garderoby, korytarza, kuchni, łazienki, dwóch wc, schowka pod schodami. Do lokalu przylegają dwa balkony, w tym jeden typu loggia.
W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że w lokalu wykonane są: posadzki – panele, terakota, wykładzina dywanowa; ściany – tynkowane i malowane, tapety, w wc i w łazience glazura, w kuchni pas glazury; sufity tynkowane i malowane, w części z oświetleniem punktowym, w wc na pierwszym poziomie na suficie panele ścienne; stolarka okienna oraz drzwi na balkonie drewniane, w części żaluzje, parapety z lastriko w kuchni wykończone glazurą; na drugim poziomie część sufitów ze skosami; schody wewnętrzne drewniane; drzwi wewnętrzne drewniane szklone, do garderoby rozsuwane; w łazience wanna obudowana, kabina prysznicowa; w kuchni zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem: zabudowaną lodówką, piekarnikiem, płytą elektryczną; lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, gazową, kanalizacyjną i wodną.

Suma oszacowania wynosi 387 711,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 290 783,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 771,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 63 2030 0045 1110 0000 0147 0170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Kancelaria Komornicza nr VIII w Świdniku Zastępca Komornik Krzysztof Rybak


Historyczne ceny

Image things

Lublin, lubelskie

287 820 zł | Działka | 0.1747 ha.

  • cena: 287 820 zł
Image things

Żółkiewka, lubelskie

2 819 zł | Działka | 0.0866 ha.

  • cena: 2 819 zł
Image things

Sarniak, lubelskie

37 613 zł | Działka | 1.459 ha.

  • cena: 37 613 zł