Turośń Kościelna, podlaskie

86 225 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Szeremietiew-Kurza na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2021 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem ul. Mickiewicza 103, 15-950 BIAŁYSTOK w sali nr XV, odbędzie się pierwszalicytacja nieruchomościzabudowanej skłającej się z działki o nr 460/1 o pow. 0,229 ha położonejw obrębie 29 Turośń Kościelna gmina Turośń Kościelna, woj. podlaskie, przy ul. Lipowej 77A. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta o wym. ok. 19m., 125m. Działka posiada bezpośredni dostępu do drogi publicznej o asfaltowej nawierzchni oraz do Zalewu Turośnianka. Działka zabudowana budynkiem w zabudowie bliźniaczej, w części o funkcji mieszkalnej, w części gospodarczej. Budynek o konstrukcji murowanej z cegły, jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, krytym starą blachą. Część mieszkalna z ok. 1960r., część gospodarcza w trakcie przebudowy: część stara murowana, część przebudowywana z cegły silikatowej.
Według rejestru budynków budynek gospodarczy posiada powierzchnię zabudowy 27m2. Natomiast budynek mieszkalny nie jest ujawniony w rejestrze budynków dla działki 460/1, co oznacza, że nie przeprowadzono podziału prawnego budynku. Budynek w większej części jest położony na działce sąsiedniej oznaczonej nr 461/1. Na działce wycenianej zlokalizowana jest część tego budynku o pow. zabudowy ok. 24m2.
dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X


będącej własnością dłużnika: Wiesław Truskolaski.


Suma oszacowania wynosi 114 967,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 86.225,25 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.496,70 zł.


Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art.962 kpc) tj.14.01.2021(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika):


Podlasko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 42809900040010048130000010


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Image things

Puńsk, podlaskie

76 800 zł | Działka | 0.1989 ha.

  • cena: 76 800 zł
Image things

Białystok, podlaskie

13 450 000 zł | Działka | 8.82 ha.

  • cena: 13 450 000 zł
Image things

Augustów, podlaskie

372 328 zł | Działka | 0.1899 ha.

  • cena: 372 328 zł