Wrocław, Śródmieście

605 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 113,24 m2 | 1 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 605 000 zł
 • Miasto: Wrocław
 • Powierzchnia: 113,24 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 5 343 zł
 • Ulica: Na Szańcach 13
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 60 500 zł
 • Numer oferty: 86901X203522145
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-17 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT WROCŁAWIA

O G Ł A S Z A
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Na Szańcach 131. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, godz. 1000 dnia 24 lutego 2021 r.
2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów inne niż osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
3. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 17 lutego 2021 r. na konto: Gmina Wrocław – PKO BP SA
nr 36102052260000630204177655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
4. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

Historyczne ceny

Image things

Wrocław, Psie Pole

481 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 78,60 m2 | 1 piętro

 • cena: 481 000 zł
 • 6 120 za m2
Image things

Wrocław, Śródmieście

462 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,97 m2 | Parter

 • cena: 462 000 zł
 • 7 970 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

290 000 zł | Działka | 0.0956 ha.

 • cena: 290 000 zł