Kraków, Nowa Huta

4 300 zł | Lokal Użytkowy | 3,02 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 4 300 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 3,02 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 1 424 zł
 • Ulica: Os. Handlowe 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 500 zł
 • Numer oferty: 86848X203398019
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-08 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne położonych w budynku wielomieszkaniowym
w os. Handlowym Nr 8 w Krakowie oznaczonych Nr:

B10 o powierzchni użytkowej 3,02 m2 wraz z udziałem wynoszącym 3/10000


części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 26 o powierzchni 0,1366 ha, położona w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objęta KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza lokalu nr B-10 wynosi 4 300,00 zł, wadium 500,00 złNieruchomość położona jest w terenie zabudowy wielomieszkaniowej, otoczona zielenią urządzoną. Budynek został wzniesiony w 1960 r. w technologii tradycyjnej – wymurowany z cegły. Budynek jest podpiwniczony, 8-kondygnacyjny, 5-klatkowy. W budynku znajdują się lokale mieszkalne oraz usługowe. Nieruchomość położona jest przy alei Generała Władysława Andersa.

Przedmiotowe lokale położone są na poziomie parteru. Dojście do lokali B-8 i B-9 odbywa się przez klatkę schodową nr III. Dojście do lokali B-10, B-11 i B-12 odbywa się przez klatkę schodową nr IV. Dojście do lokalu B-13 odbywa się przez klatkę schodową nr V. Przedmiotowe lokale ułożone są po trzy w jednym ciągu i rozdzielone są między sobą przegrodą w formie konstrukcji stalowej wypełnionej metalową siatką zakotwioną do ścian, posadzki i sufitu. Ściany frontowe oraz drzwi wejściowe również wykonane są w formie wyżej opisanej konstrukcji. Lokale nr B9 i B10 posiadają na bocznej ścianie okno. Lokale zamykane są na kłódki.

Do lokali nie są doprowadzone media (instalacje). Oświetlenie zlokalizowane jest w pomieszczeniach z których wydzielone są boksy w postaci kilku punktów świetlnych.

Na podłodze w przedmiotowych lokalach znajduje się wylewka betonowa, ściany i sufit pomalowane są farbą emulsyjną. Przedmiotowe lokale wymagają remontu.

Lokale wolne są od obciążeń. Dział IV KW XXXX/XXXXXXXX/X wolny jest od wpisów, w dziale III wpisano: „działkę nr 1014/282 przekazano w użytkowanie nieodpłatnie przedsiębiorstwu gospodarki mieszkaniowej w Krakowie - Nowa Huta”.

Nieruchomość znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1132, decyzją z dnia 30.12.2004r. Ponadto jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków oraz jest objęta ochroną konserwatorską zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Nowej Huty” przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCII-1362-13 z dnia 04.12.2013r. Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków nr KZ-02.4120.7.24.2019.MSL z dnia 20.11.2019 r. przedmiotowe lokale nie posiadają wystroju wartego zachowania za wyjątkiem okien – drewnianej stolarki okiennej, białej prostej. Ze stanowiska Konserwatora wynika, że dopuszczalna jest wymiana okien na nowe, jednoramowe z pakietem dwuszybowym,
ze zmianą systemu otwierania okien z uchylnych na uchylno-rozwieralne, zachowujące podział i proporcje oryginalnych, a także białą kolorystykę, dopasowaną do pozostałych okien w budynku.

Osoby zainteresowane nabyciem lokali mogą je oglądać w dniach 14 i 25 stycznia 2021 r. w godz. 14.00 – 15.00. Osoby zainteresowane proszone są o stawienie się
w wyznaczonym terminie pod klatką Nr 1 niezależnie od numeru lokalu.


Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa w dniu 11 lutego 2021 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1.W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem w tytule przelewu uczestnika przetargu
i sprzedawanej nieruchomości wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu
8 lutego 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod
rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

Image things

Kraków, Podgórze Duchackie

41 261 zł | Działka | 0.0315 ha.

 • cena: 41 261 zł
Image things

Kraków, Czyżyny

294 000 zł | Lokal Użytkowy | 629,25 m2

 • cena: 294 000 zł
 • 467 za m2
Image things

Kraków, Prądnik Biały

205 940 zł | Mieszkanie | 48,50 m2 | 8 piętro

 • cena: 205 940 zł
 • 4 246 za m2