Kraków, Prądnik Czerwony

10 500 zł | Garaż | 6,64 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 10 500 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 6,64 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 1 581 zł
 • Ulica: Ugorek 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 000 zł
 • Numer oferty: 86845X203390993
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-08 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – boksu garażowego Nr G005 o powierzchni użytkowej 6,64 m2, położonego w budynku przy ul. Ugorek Nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 6/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 202/3 o powierzchni 0,1961 ha, położona w obrębie S-4, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta XXXX/XXXXXXXX/X.

Cena wywoławcza wynosi: 10 500,00 zł

Wadium wynosi: 1 000,00 zł

Przedmiotowy boks garażowy położony jest w przyziemiu wielomieszkaniowego budynku zlokalizowanego przy ul. Ugorek Nr 1. Wejście do boksu zlokalizowane jest od strony zieleńca osiedlowego. Wejście odbywa się przez jednoskrzydłowe drewniane drzwi. Dojście od strony ul. Ugorek odbywa się przez wewnętrzną drogę osiedlową, a następnie chodnik zlokalizowany wzdłuż budynku.

W boksie na podłodze znajduje się wylewka betonowa. Ściany i sufit są tynkowane, pomalowane farbą emulsyjną.

Boks wyposażony jest w instalację elektryczną oraz centralne ogrzewanie – boks wyposażony jest w grzejnik.

Z uwagi na położenie oraz wymiary boksu oraz bramy wejściowej lokal nie nadaje się do przechowywania samochodu, a jedynie pojazdów jednośladowych.

Przedmiotowy boks wymaga przeprowadzenia generalnego remontu.

Lokal wolny jest od obciążeń. Dział IV KW XXXX/XXXXXXXX/X wolny jest od wpisów, w dziale III wpisane jest „zarząd wspólną nieruchomością sprawowany będzie
z uwzględnieniem przepisów rozdziału czwartego ustawy o własności lokali”

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 27 stycznia i 3 lutego 2021 r. w godz. 14.30 – 15.00.


Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa w dniu 11 lutego 2021 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1.W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem w tytule przelewu uczestnika przetargu
i sprzedawanej nieruchomości wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu
8 lutego 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod
rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

Image things

Kraków, Dębniki

452 194 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,40 m2 | 1 piętro

 • cena: 452 194 zł
 • 8 018 za m2
Image things

Kraków, Dębniki

268 681 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,40 m2 | Parter

 • cena: 268 681 zł
 • 5 668 za m2
Image things

Kraków, Swoszowice

2 093 890 zł | Dom | 499,62 m2

 • cena: 2 093 890 zł
 • 4 191 za m2