Łuszczów Pierwszy, lubelskie

306 506 zł | Dom | 133,76 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie

Kancelaria Komornicza nr VIII w Świdniku Zastępca Komornik Krzysztof Rybak

Kancelaria Komornicza, Turystyczna 32, Lublin, 20-207 Lublin

tel. 727-350-300 / fax.

Sygnatura: KM 2227/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Kancelaria Komornicza nr VIII w Świdniku Zastępca Komornik Krzysztof Rybak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx , położonej przy 5,ŁUSZCZÓW I, 20-258 ŁUSZCZÓW PIERWSZY , dla której SĄD REJONOWY LUBLIN - WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej miejscowości Łuszczów I, gmina Wólka, działka nr 6/12 obręb 16 Łuszczów I, ark. 1.
Nieruchomość składająca się z działki ewidencyjnej nr 6/12 o powierzchni 0,2902 ha. Działka jest zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym, budynek kryty blachodachówką, wykończony, nie zgłoszony do użytkowania, nie zamieszkały z widocznymi licznymi uszkodzeniami.
Na działce znajduje się szambo, żywopłot z tui, w pozostałej części działka jest użytkowana jako grunt orny. Działka przylega do drogi krajowej. Dojazd ustanowioną służebnością po działce nr 6/9 od drogi krajowej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 6/12 przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną MNŁI76 z przebiegiem drogi wewnętrznej KDW i gminnej KDD-G. W PZP na części działki zaplanowano przebieg dróg publicznych.
Działka ma kształt regularny, prostokątny, wydłużony, szerokość ok. 24 m2.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, w części wykorzystywana jest rolniczo jako grunt orny. W odległości ok. 100 m od budynku znajduje się droga krajowa.
Opis budynku mieszkalnego: Budynek murowany na podstawie pozwolenia na budowę z 3 listopada 2006r., decyzja nr 1464/06, znak: AB.73519.04/6. Budynek parterowy nie podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wolnostojący. W bryle budynku znajduje się parterowy garaż z kotłownią nad którym usytuowany jest taras. Budynek jest nie zgłoszony do użytkowania, nie wrysowany na mapie zasadniczej. Na parterze zaprojektowano wiatrołap, gabinet, salon, łazienkę, kuchnię, garaż, kotłownię, pralnię i pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu zaprojektowano korytarz, łazienkę, garderobę i trzy pokoje.
Parametry budowlane z projektu budowlanego: powierzchnia zabudowy–142,10 m2; powierzchnia netto–161,87 m2; powierzchnia całkowita–214,67 m2; powierzchnia użytkowa-133,76 m2; kubatura brutto–819,26 m2
Fundamenty betonowe; ściany fundamentowane murowane z bloczków betonowych; ściany zewnętrzne murowane, ocieplane i pomalowane; wieniec z betonu B20; strop gęstożebrowy, nad salonem drewniany; stolarka okienna PCV; posadzki, podłogi – parkiet drewniany, terakota, płyta OSB; ściany tynkowane, wykończone płytą GK i malowane, w salonie kamień ozdobny, w części glazura; sufity tynkowane, w salonie płyta OSB, w części oświetlenie punktowe; instalacje: elektryczna, wodociągowa z sieci gminnej, kanalizacja do szamba, centralnego ogrzewania z pieca na paliwo stałe, grzejniki płytowe, alarmowa.

Suma oszacowania wynosi 408 675,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306 506,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 867,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 63 2030 0045 1110 0000 0147 0170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Kancelaria Komornicza nr VIII w Świdniku Zastępca Komornik Krzysztof Rybak


Image things

Dębina Kolonia, lubelskie

16 916 zł | Działka | 1.12 ha.

  • cena: 16 916 zł
Image things

Ryżki, lubelskie

9 800 zł | Działka | 0.0264 ha.

  • cena: 9 800 zł
Image things

Wereszczyn, lubelskie

15 000 zł | Działka | 0.8815 ha.

  • cena: 15 000 zł