Dubeczno, lubelskie

48 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 46,75 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym we Włodawie


Magdalena Gorgol


Kancelaria Komornicza, ul. Przechodnia 22 22, Włodawa, 22-200 Włodawa


tel. 825721029 / fax. 825721029


Sygnatura: Km 681/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Magdalena Gorgol na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2021 o godz. 12:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: xxa, położonego przy ,Dubeczno, 22-235 Hańsk, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa składająca się z lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 46,75 m2 oraz udziału w wys. 4675/9115 w częściach wspólnych i działce gruntu nr 130. Lokal usytuowany na parterze i składa się z pokoju, kuchni, korytarza, wiatrołapu, łazienki z wc.


Suma oszacowania wynosi 72 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA I O. we Włodawie 51 1240 2249 1111 0010 6262 0537.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym we Włodawie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Magdalena GorgolImage things

Nadrybie Wieś, lubelskie

58 968 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 58 968 zł
  • 58 968 za m2
Image things

Ochoża-Pniaki, lubelskie

4 216 zł | Działka | 0.2543 ha.

  • cena: 4 216 zł
Image things

Giełczew Pierwsza, Giełczew Pierwsza

747 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 747 zł