Bronisin Dworski, Górna

477 750 zł | Dom | 250,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

Gabriel Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Warszawska 44/50, Pabianice, 95-200 Pabianice

tel. 42 2154381 / fax. 42 2154381

Sygnatura: KM 1088/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriel Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2020 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach z siedzibą przy Partyzancka 105, 95-200 Pabianice, pokój w.cywilny, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy dz. 48/9 (ul. Wiśniowa) ,BRONISIN DWORSKI, 95-030 Rzgów , dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie zabudowana domem działka gruntu nr 48/9 w kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta o wymiarach około 35m*39m. Teren działki płaski, ziemny, porośnięty trawą, niezagospodarowany. Działka ogrodzona płotem stalowym na podmurówce od frontu oraz siatką stalową z pozostałych stron. Do działki
doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne oraz prawdopodobnie znajduje się na niej szambo
lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Na działce znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy około 300m2 w trakcie budowy. Budynek mieszkalny wolnostojący
parterowy nie podpiwniczony wbudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Prawdopodobna
konstrukcja:
- fundamenty żelbetowe
- ściany fundamentowe z bloczków fundamentowych
- ściany nadziemia murowane z pustaka ceramicznego, otynkowane i ocieplone
- ściany wewnętrzne murowane
- stolarka okienna PCV
- dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną
- instalacja: wodna, energetyczna, kanalizacyjna, grzewcza, odgromowa,
- powierzchnia użytkowa około 250m2
- budynek w trakcie budowy – stan surowy zamknięty
- instalacje rozprowadzone

Suma oszacowania wynosi 637 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 477 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Pabianice 24 1020 3437 0000 1602 0018 0620.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Gabriel Pietrasik


Image things

Leśmierz, łódzkie

490 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 490 000 zł
  • 490 000 za m2
Image things

Tomaszów Mazowiecki, łódzkie

486 923 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 486 923 zł
  • 486 923 za m2
Image things

Gręboszów, łódzkie

472 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 472 zł