Czeladź, śląskie

52 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,39 m2 | Parter

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 52 000 zł
 • Miasto: Czeladź
 • Powierzchnia: 31,39 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 1 657 zł
 • Ulica: Nowopogońska 140
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 200 zł
 • Numer oferty: 84160X197102723
 • Termin wpłaty wadium: 2020-12-09 - Co to znaczy?

Opis

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych
ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom
OGŁASZA
Nr przetargu: AZM/DM/70/2020/07-20
Przetarg w trybie aukcji elektronicznej na sprzedaż następującej nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 31,39 m2
, zlokalizowany na parterze w budynku mieszkalnym
położonym w Czeladzi przy ul. Nowopogońskiej 240 wraz z udziałem wynoszącym 104/1 000 w częściach
wspólnych budynku oraz takim samym udziałem w prawie własności zabudowanej działki gruntu
oznaczonej numerem geodezyjnym 8/8 o powierzchni 529 m2
, dla której księgę wieczystą o numerze
XXXX/XXXXXXXX/X prowadzi Sąd Rejonowy w Będzinie. Wielkość udziału w prawie użytkowania
wieczystego działki niezabudowanej (drogi) oznaczonej numerem geodezyjnym 8/12 o powierzchni
1 132 m2
, dla której księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X prowadzi Sąd Rejonowy w Będzinie
wynosi 130/10 000.
Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Do lokalu należy pomieszczenie
przynależne – piwnica o powierzchni 2,82 m2
. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowokanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie – piec węglowy.
cena wywoławcza: 52 000,00 zł
wadium: 5 200,00 zł
minimalne postąpienie: 600,00 zł
Do ceny sprzedaży w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% od ceny
ułamkowej części prawa wieczystego użytkowania działki niezabudowanej (drogi) o nr 8/12.
Przetarg odbędzie się w trybie aukcji elektronicznej w dniu 11.12.2020r. o godz. 09:00
na portalu aukcyjnym https://lain3-srk.coig.biz/.
Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800–1400
do dnia 09.12.2020r, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z zarządcą nieruchomości
znajdującym się w Czeladzi przy ul. Kościuszki 9 (tel. (32) 265 95 67).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) Posiadanie własnego aktywnego konta na portalu aukcyjnym https://lain3-srk.coig.biz/.
Wniesienie wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości w podanej wyżej
wysokości w terminie do dnia 09.12.2020r. przelewem na konto Spółki (datą wniesienia wadium
jest data wpływu środków na konto Spółki).
Nr konta : 33 1050 1214 1000 0090 8058 6226
W tytule przelewu należy wpisać numer przetargu, na który zostało wpłacone wadium.
2) Złożenie przez portal aukcyjny oferty wraz z wymaganymi dokumentami w terminie
do 09.12.2020r. do godziny 10:00 w kwocie stanowiącej cenę wywoławczą określoną w ogłoszeniu.
Oferty z innymi cenami zostaną odrzucone.

Historyczne ceny

Image things

Czeladź, śląskie

800 000 zł | Działka | 0.6429 ha.

 • cena: 800 000 zł
Image things

Czeladź, śląskie

800 000 zł | Działka | 0.6429 ha.

 • cena: 800 000 zł