Lędziny, śląskie

93 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,74 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 93 000 zł
 • Miasto: Lędziny
 • Powierzchnia: 37,74 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 2 464 zł
 • Ulica: Gwarków 32
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 300 zł
 • Numer oferty: 84156X197093355
 • Termin wpłaty wadium: 2020-12-08 - Co to znaczy?

Opis

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych
ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom
OGŁASZA
Nr przetargu: AZM/DM/66/2020/08-20
Przetarg w trybie aukcji elektronicznej na sprzedaż następującej nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 37,74 m2
, zlokalizowany na parterze w budynku mieszkalnym
położonym w Lędzinach przy ul. Gwarków 32 wraz z udziałem wynoszącym 4 604/85 120 w częściach
wspólnych budynku oraz takim samym udziałem w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem
geodezyjnym 3027/159 o powierzchni 1 778 m2
, dla której księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X
prowadzi Sąd Rejonowy w Tychach.
Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Do lokalu należy pomieszczenie
przynależne – piwnica o powierzchni 8,30 m2
. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną,
wodociągowo-kanalizacyjną, gazową oraz wentylacji grawitacyjnej.
cena wywoławcza: 93 000,00 zł
wadium: 9 300,00 zł
minimalne postąpienie: 1 000,00 zł
Sprzedaż opisanej powyżej nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 29a ust. 8 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług wraz z późniejszymi zmianami.
Przetarg odbędzie się w trybie aukcji elektronicznej w dniu 10.12.2020r. o godz. 10:00
na portalu aukcyjnym https://lain3-srk.coig.biz/.
Przedmiot przetargu może być oglądany w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800–1400
do dnia 08.12.2020r, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z zarządcą nieruchomości
znajdującym się w Zabrzu przy ul. Lompy 11 (tel. (32) 717 01 71).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) Posiadanie własnego aktywnego konta na portalu aukcyjnym https://lain3-srk.coig.biz/.
Wniesienie wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości w podanej wyżej
wysokości w terminie do dnia 08.12.2020r. przelewem na konto Spółki (datą wniesienia wadium
jest data wpływu środków na konto Spółki).
Nr konta : 33 1050 1214 1000 0090 8058 6226
W tytule przelewu należy wpisać numer przetargu, na który zostało wpłacone wadium.
2) Złożenie przez portal aukcyjny oferty wraz z wymaganymi dokumentami w terminie
do 08.12.2020r. do godziny 10:00 w kwocie stanowiącej cenę wywoławczą określoną w ogłoszeniu.
Oferty z innymi cenami zostaną odrzucone.

Image things

Lędziny, śląskie

168 000 zł | Działka | 0.1673 ha.

 • cena: 168 000 zł
Image things

Lędziny, śląskie

3 200 000 zł | Działka | 2.905 ha.

 • cena: 3 200 000 zł