Radom, Zamłynie

81 900 zł | Lokal Użytkowy | 31,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 81 900 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 31,80 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 2 575 zł
 • Ulica: Przeskok 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Numer oferty: 83375X195264253
 • Termin wpłaty wadium: 2020-12-03 - Co to znaczy?

Opis

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"
w Radomiu, ul. Planty 15
tel. (0-48) 362-18-10, 362-24-85, 362-26-19
ogłasza przetarg ofertowy na nabycie prawa odrębnej własności lokali użytkowych w Radomiu usytuowanych na parterze w budynkach przy:

3. ul. Przeskok 8 (osiedle "Zamłynie") o powierzchni użytkowej 31,80 m2
cena wywoławcza 81 900,00 zł.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie SM "Budowlani" w Radomiu przy ul. Planty 15 w godz. 8.00-15.00 - do dnia 3.12.2020 r.
Wzór oferty można pobrać w biurze Spółdzielni (pokój nr 5). Cena w ofercie nie może być równa cenie wywoławczej podanej w ogłoszeniu ani niższa od niej.
Ww. lokale użytkowe można oglądać po uprzednim kontakcie z administracjami osiedli: "Borki" tel. 48 331-08-79, "Wośniki" tel. 48 334-37-17 i "Zamłynie" tel. 48 360-87-50.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.12.2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w biurze Spółdzielni.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - płatne przelewem do dnia 3.12.2020 r. na konto Spółdzielni:
Bank PKO BP SA I/Oddział Centrum Radom: 16 1020 4317 0000 5002 0017 2650.
Dowód wpłaty wadium należy złożyć wraz z ofertą w biurze Spółdzielni.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium jest zwracane przelewem na wskazane
w oświadczeniu konto bankowe.
Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg jest zaliczone na poczet zaoferowanej ceny. W przypadku niewpłacenia w terminie 30 dni od daty przetargu zaoferowanej wartości rynkowej lokalu na rzecz Spółdzielni osoba wygrywająca przetarg traci wadium.
Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe
w postępowaniu wieczystoksięgowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale członkowsko-lokalowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" - pokój nr 5 lub telefonicznie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Radom, Wólka Klwatecka

452 000 zł | Dom | 195,60 m2

 • cena: 452 000 zł
 • 2 311 za m2
Image things

Radom, Młynek Janiszewski

240 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 240 000 zł
 • 240 000 za m2
Image things

Radom, Borki

4 950 000 zł | Obiekt | 1 361,00 m2

 • cena: 4 950 000 zł
 • 3 637 za m2