Żarnowo Drugie, podlaskie

2 201 550 zł | Dom | 485,88 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1427)
podaje do publicznej wiadomości, że:

W dniu 10 grudnia 2020r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Skarbowego w Augustowie
mającego siedzibę przy ul. Żabiej 7 w pokoju 400 odbędzie się III licytacja nieruchomości
gruntowej, będącej własnością zobowiązanego Pana Bogdana Siedleckiego. Nieruchomość
składa się z dwóch działek:

Działka nr 29, miejscowość Żarnowo Drugie o powierzchni 3,16ha. w tym grunt pod
drzewostanem zajmuje powierzchnię 2,7431 ha. Działka w kształcie prostokąta, ogrodzona,
dojazd drogą o nawierzchni bitumicznej, zabudowana: budynkiem mieszkalnym,
jednorodzinnym, parterowy w zabudowie wolnostojącej, całkowicie podpiwniczonym z
poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 243,72m2. Konstrukcja murowana z bloczków
gazobetowych. Budynek wzniesiony w latach 2003-2004r., budynkiem mieszkalno-warsztatowym o powierzchni użytkowej 485,88m2. parterowy, częściowo podpiwniczonym. W podpiwniczeniu budynku zlokalizowana kotłownia oraz pomieszczenie magazynowe. Na
parterze budynku zlokalizowane są 2 pomieszczenia warsztatowe z częścią socjalną. Na
poddaszu zlokalizowana część mieszkalna składająca się z 6 pokoi z łazienkami. Budynek
wykonany w latach 2005-2010. Drewnianą altaną o wymiarach około 3,00x 3,00 m., oraz trzema
wiatami, wykonanymi bez pozwolenia na budowę


Działka nr 29 zabudowana – 3 387.000,00zł
Cena wywołania jest równa 65% sumy oszacowania i wynosi: 2 201.550,00zł (słownie dwa
miliony dwieście jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, to jest 338.700,00zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych 00/100).

Wadium winno być złożone przed licytacją w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego,
wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie dopuszcza możliwość wpłaty wadium na
rachunek bankowy urzędu – NBP O/O Białystok 76 1010 1049 0213 4013 9120 0000, jednak
przed rozpoczęciem licytacji tj. najpóźniej do godz. 9.00 na rachunku tym musi znajdować się
w/w kwota. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku
wyboru formy wpłaty wadium na konto.

Image things

Suwałki, podlaskie

2 823 000 zł | Obiekt | 2 969,96 m2

  • cena: 2 823 000 zł
  • 951 za m2
Image things

Zambrów, podlaskie

238 500 zł | Lokal Użytkowy | 63,30 m2

  • cena: 238 500 zł
  • 3 768 za m2
Image things

Ploski, podlaskie

24 298 zł | Działka | 2.23 ha.

  • cena: 24 298 zł