Baranówka, małopolskie

183 750 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyna Gibas zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
7 grudnia 2020 roku o godz. 11:30
w sali C-112 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
a to:
- nieruchomości położonej w Baranówce - gmina Kocmyrzów-Luborzyca, składającej się z działki nr 124/3 o pow. 0,2387 ha (wg KW), 0,2400 ha (wg ewidencji gruntów) objętej KW XXXX/XXXXXXXX/X. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 60 wraz z przyległościami; budynek mieszkalny wolnostojący, z lat 60., parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, w budynku znajdują się wiatrołap, kuchnia, łazienka i 3 pokoje; przed budynkiem posadowiony blaszany garaż nietrwale z gruntem związany, drugi metalowy garaż dostawiony do tylnej ściany budynku; działka częściowo ogrodzona, dojazd drogą gminną o nawierzchni asfaltowej - dostęp do działki poprzez ustanowioną służebność przechodu i przegonu.

Wskazana nieruchomość stanowi własność Stanisława Wójcik Księgę Wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 245 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 183 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości - tj. kwotę 24 500,00 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.


Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyny Gibas w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr: 89 8619 0006 0030 0325 8084 0001 podając na dowodzie wpłaty: "rękojmia w sprawie Km 3319/17" oraz dokładną nazwę i adres wpłacającego.
Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Image things

Kraków, Podgórze

632 000 zł | Mieszkanie | 75,27 m2

  • cena: 632 000 zł
  • 8 396 za m2
Image things

Podwilk, małopolskie

25 800 zł | Działka | 0.4153 ha.

  • cena: 25 800 zł
Image things

Krynica-Zdrój, małopolskie

147 600 zł | Działka | 0.081 ha.

  • cena: 147 600 zł