Luboń, Żabikowo

255 260 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,00 m2 | 4 piętro

- 2 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 255 260 zł
 • Miasto: Luboń
 • Powierzchnia: 50,00 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 5 105 zł
 • Ulica: Gen. Władysława Sikorskiego 19
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 12 763 zł
 • Numer oferty: 82342X192844967
 • Termin wpłaty wadium: 2020-11-16 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 62
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:
Luboń, ul. gen. Władysława Sikorskiego 19/20 o pow. użytk. 50 m2 – 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, na IV piętrze, w budynku czteropiętrowym. Do
lokalu przysługuje piwnica – komórka lokatorska .
Cena wywoławcza wynosi 255 260 zł.
Informacja o warunkach przetargu:
1. Lokal mieszkalny jest do remontu we własnym zakresie.
2. Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2020 r. do godz. 16:00
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 62
– w sekretariacie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na mieszkanie
Nr….” oraz wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej w kasie
Spółdzielni lub na konto w PKO BP S.A. O/Luboń nr
10102040270000120200336354. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie
zaliczone na poczet wymaganej wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone.
Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania (lub adres
do korespondencji), oferowaną kwotę oraz nr rachunku bankowego,
na który należy zwrócić wadium oraz powinna być podpisana przez oferenta,
do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.
3. Lokal mieszkalny można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym.
4. W terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub powiadomienia o wyborze
oferty, osoba, której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną kwotę
ustaloną w drodze wyboru ofert lub w terminie 60 dni, jeśli środki z zaoferowanej
kwoty będą pochodziły z kredytu bankowego.
5. Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wymaganym terminie lub
zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal
wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.
6. Koszt wyceny oraz sporządzenia aktu notarialnego i przeniesienia odrębnej
własności lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg.
7. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny wystawiony do przetargu
nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
8. Komisyjne otwarcie ofert ma charakter niejawny i odbędzie się w dniu
17.11.2020r. Informacja o wyborze oferty podana będzie do wiadomości w dziale
członkowskim.
9. Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.
10.Regulamin przetargu jest do wglądu w dziale członkowskim.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 618-994-680 lub 618-994-683.

Historyczne ceny

Image things

Piła, wielkopolskie

107 700 zł | Działka | 0.1332 ha.

 • cena: 107 700 zł
Image things

Szczytniki Duchowne, wielkopolskie

221 325 zł | Dom | 154,32 m2

 • cena: 221 325 zł
 • 1 434 za m2
Image things

Chrustowo, wielkopolskie

25 350 zł | Mieszkanie | 43,60 m2

 • cena: 25 350 zł
 • 581 za m2