Bobowa, małopolskie

7 760 zł | Mieszkanie | 28,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację)
na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wymienionej w wykazie opublikowanym w dniach 17-09-2020 r. - 02-10-2020 r.


Lokal 3/4 o pow. użytkowej 28,90 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych i gruncie wynoszący 387/2358 części oznaczony jako przedmiot odrębnej własności budynku wzniesionego na gruncie położonym w obrębie Siedliska gmina Bobowa, powiat gorlicki, woj. małopolskie, oznaczonym numerem działki 797 o powierzchni 0,1615 ha. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze nr 2a o pow. 9,80 m2. Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych sądu Rejonowego w Gorlicach.
Cena lokalu oraz udziału w nieruchomości wynosi 7760,00 złotych ( słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych). Wadium wynosi - 780,00 zł Minimalne postąpienie wynosi - 80,00 złWarunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacja ,,SZ Tarnów - wadium - Gmina .... Obr. ...... działka(i) nr ............." na konto Oddziału Terenowego KOWR w Krakowie nr 61 1130 1150 0012 1278 7820 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie KOWR najpóźniej na dzień przed przetargiem oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć po wezwaniu przez Przewodniczącego Komisji

Image things

Michałowice, małopolskie

42 241 zł | Działka | 0.2589 ha.

  • cena: 42 241 zł
Image things

Gorlice, małopolskie

2 573 zł | Działka | 0.0068 ha.

  • cena: 2 573 zł
Image things

Skawina, małopolskie

17 323 888 zł | Obiekt | 5 700,00 m2

  • cena: 17 323 888 zł
  • 3 039 za m2