Czarnolas, opolskie

70 100 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 70 100 zł
 • Miasto: Czarnolas
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 70 100 zł
 • Ulica: 60
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 7 010 zł
 • Numer oferty: 81928X191875379
 • Termin wpłaty wadium: 2020-12-17 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 221/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 62458.


Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości położonej w Czarnolesie 60, gmina Skoroszyce, działka gruntu nr 168/1 o pow. 0,0890 ha, zabudowana domem mieszkalnym, KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena nie mniejsza niż: 70 100 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto złotych).
Wadium: 7 010 zł (słownie: siedem tysięcy dziesięć złotych)
należy wpłacić do 17 grudnia 2020 r.
Nr rachunku masy upadłości, na które należy przesłać wadium: 06 1090 2242 0000 0001 3709 8276.
W przypadku wyboru oferty kwota wadium zostanie zaliczona do ceny nabycia.
W przypadku wyboru innej oferty lub odwołania przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na rachunek wpłacającego.
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy przesyłać w zapieczętowanych kopertach z opisem: Oferta
zakupu udziału w prawie własności nieruchomości w Czarnolesie, gmina Skoroszyce, sygn. akt V GUp 108/18 of, do dnia
17 grudnia 2020 r., decyduje data doręczenia oferty na adres Syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Przemysław Langer, ul. Damrota 10/25, 45-064 Opole.

Image things

Niemodlin, opolskie

72 400 zł | Działka | 0.1048 ha.

 • cena: 72 400 zł
Image things

Skorogoszcz, opolskie

42 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,70 m2

 • cena: 42 750 zł
 • 704 za m2
Image things

Ujeździec, opolskie

60 000 zł | Działka | 0.2057 ha.

 • cena: 60 000 zł