Leszno, wielkopolskie

170 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 65,30 m2 | 1 piętro

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 170 000 zł
 • Miasto: Leszno
 • Powierzchnia: 65,30 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 2 603 zł
 • Ulica: B. Jeziorkowskiej 44
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 17 000 zł
 • Numer oferty: 81495X190861293
 • Termin wpłaty wadium: 2021-01-07 - Co to znaczy?

Opis

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na nieruchomości przy ul. B. Jeziorkowskiej 44 w Lesznie

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako obręb 0001 Gronowo, arkusz mapy 107, działka nr 240/243 o pow. 0,1714 ha.
3. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4, położony na I piętrze budynku wielorodzinnego na wyżej opisanej nieruchomości, stanowiącej współwłasność Województwa Wielkopolskiego, wraz z udziałem wynoszącym 717/15248 w gruncie i częściach wspólnych budynku, składający się z trzech pokoi, korytarza, kuchni, łazienki i sanitariatu oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 6,40 m2. Dla lokalu nie została urządzona księga wieczysta.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 65,30 m2, w stanie technicznym i standardzie wykończenia średnim, posiadający loggię, obecnie niezamieszkały w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, czterokondygnacyjnym (w tym kondygnacja piwniczna), o typowej bryle architektonicznej charakterystycznej dla budynków z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, zrealizowany w technologii uprzemysłowionej, wielkopłytowej, w dobrym stanie technicznym, po niedawnym remoncie, obejmującym między innymi termomodernizację i odnowienie elewacji oraz klatek schodowych.
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna w rejonie „Gronowa”, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XX/321/2012 z dnia 20 września 2012r., przedmiotowa działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami, oznaczonym symbolem MW/U.
5. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
6. Cena wywoławcza wynosi 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji. Sprzedaż nieruchomości, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Banku PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 124 do 7 stycznia 2021 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu). Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygrał podlega zwrotowi na jego rzecz. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
8. Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro

Historyczne ceny

Image things

Leszno, wielkopolskie

283 300 zł | Działka | 0.0951 ha.

 • cena: 283 300 zł
Image things

Leszno, wielkopolskie

121 000 zł | Działka | 0.0646 ha.

 • cena: 121 000 zł
Image things

Leszno, wielkopolskie

96 000 zł | Działka | 0.0518 ha.

 • cena: 96 000 zł