Prószków, opolskie

72 300 zł | Lokal Użytkowy | 120,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 72 300 zł
 • Miasto: Prószków
 • Powierzchnia: 120,69 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 599 zł
 • Ulica: Pomologia 9
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 230 zł
 • Numer oferty: 79722X186708927
 • Termin wpłaty wadium: 2020-11-26 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrza Prószkowa
z dnia 21 października 2020 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych /sprawa RG.6840.1.2018.ZA/Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2020 roku poz. 713/ oraz art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 65 ze zm./, § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 1490 ze zm./ oraz § 1 uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XIII/84/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych, zarządzam co następuje:§ 1

ogłaszam przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr 5 o powierzchni użytkowej 120,69 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 66,35 m2, objęty KW XXXX/XXXXXXXX/X oraz udziałem wynoszącym 2918/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 1127 o powierzchni 0,4010 ha z ark.m. 8 obręb Prószków.
Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie, składa się z 1 sali o powierzchniach 86,14 m2, 3 korytarzy o powierzchniach 3,81 m2, 15,85 m2 i 5,39 m2, węzła sanitarnego 1 o powierzchni 4,70 m2 oraz węzła sanitarnego 2 o powierzchni 4,80 m2. Do lokalu przynależy w budynku mieszkalno-usługowym jedna piwnica o powierzchni użytkowej 66,35 m2. Elementy wykończeniowe lokalu: stolarka okienna drewniana skrzynkowa oryginalna, drzwi zewnętrzne drewniane pełne, wewnętrzne typowe płytowe, podłoga drewniana, terrakota, w łazience i WC – ceramika starego typu, okładziny ścian – tynk cementowo-wapienny malowany, w pomieszczeniach mokrych – ceramika – wszystko w stanie złym. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna o znacznym stopniu zużycia technicznego, brak stałego ogrzewania, istniejące c.o. zdekompletowane do przeprojektowania i wymiany w całości. Ogólny stan techniczny lokalu zły.

Cena wywoławcza: 72 300,00 zł (do najwyższej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT )

Wadium: 7 230,00 złPrzetargi na sprzedaż nieruchomości Gminy Prószków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej, odbędą się dnia 2 grudnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Prószkowie w sali nr 28 /II piętro/,


Prawo do udziału w przetargu mają osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości, z oznaczeniem nieruchomości. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Gminy Prószków prowadzone przez BS Gogolin Oddział Prószków nr 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 do dnia 26 listopada 2020 roku.

Image things

Murów, opolskie

71 177 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 71 177 zł
 • 71 177 za m2
Image things

Kowale, opolskie

24 000 zł | Działka | 1.0287 ha.

 • cena: 24 000 zł
Image things

Brzeg, opolskie

451 500 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 451 500 zł
 • 451 500 za m2