Płock, mazowieckie

133 600 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,90 m2

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 133 600 zł
 • Miasto: Płock
 • Powierzchnia: 47,90 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 2 789 zł
 • Ulica: Kochanowskiego 19
 • Liczba pokoi: 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 13 500 zł
 • Numer oferty: 78767X184472317
 • Termin wpłaty wadium: 2020-11-13 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 207/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 56998

Syndyk masy upadłości xx nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 151/19 ogłasza
konkurs ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Płocku przy ulicy Kochanowskiego 19.

Lokal mieszkalny nr 17 posiada powierzchnię użytkową
47,90 m² (przedpokój, kuchnia, 3 pokoje łazienka, w.c.). Z własnością lokalu związana jest powierzchnia przynależna (piwnica) o powierzchni 1,20 m².
Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Płocku,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Minimalna cena sprzedaży prawa własności lokalu wynosi
133.600,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych).
Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości
13.500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych) na rachunek
masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000, oraz
złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2020 r. osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, lub przesłać je listami poleconymi na
adres Kancelarii Syndyka, ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2020 r. w Biurze
Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock,
o godz. 1030.
Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów.
Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanego
lokalu dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy
Sienkiewicza 67 lok. 21.
Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl.
Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu
602-415-326.

Historyczne ceny

Image things

Płock, mazowieckie

550 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 550 000 zł
 • 550 000 za m2
Image things

Płock, mazowieckie

144 925 zł | Działka | 0.0566 ha.

 • cena: 144 925 zł
Image things

Płock, mazowieckie

210 750 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 210 750 zł
 • 210 750 za m2