Białystok, Centrum

115 590 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 20,95 m2 | 4 piętro

- 17 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 115 590 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 20,95 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 5 517 zł
 • Ulica: Aleja Józefa Piłsudskiego 26
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 559 zł
 • Numer oferty: 78412X183640907
 • Termin wpłaty wadium: 2020-11-19 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości:

1. Rodzaj nieruchomości: lokal mieszkalny.
1.1 Położenie i opis: lokal mieszkalny nr 15, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 26 w Białymstoku, składający się z 1 pokoju, kuchni, oraz łazienki z WC, o pow. użytkowej 20,95 m2 (2 izby), położony IV piętrze, zbywany wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 1344, o pow. 0,0483 ha, obręb 11 – Śródmieście, Kw. Nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Ponadto nabywca poniesie koszty związane z określeniem wartości nieruchomości lokalowej w kwocie 160,00 zł (zwolnione z podatku VAT) oraz sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu w kwocie 98,40 zł (zwolnione z podatku VAT).

1.2 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania – działka zagospodarowana zabudową mieszkaniową wielorodzinną, uzbrojenie w sieci pełne.
1.3 Obciążenia nieruchomości – brak.
1.4 Termin przetargu – 25 listopada 2020 r. (środa), godz. 1100, sala 10 Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku.
1.5 Termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie 11 559,00 zł – do dnia 19 listopada 2020 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
1.6 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – nie mniej niż 1 160,00 zł.
1.7 Terminy okazania lokalu – 13 listopada 2020 r. w godz. 1500 – 1530 oraz 16 listopada 2020 r. w godz. 1520 – 1550.

Historyczne ceny

Image things

Białystok, Dojlidy

287 000 zł | Działka | 0.135 ha.

 • cena: 287 000 zł
Image things

Białystok, Antoniuk

142 456 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,00 m2 | 2 piętro

 • cena: 142 456 zł
 • 3 850 za m2
Image things

Białystok, Centrum

630 000 zł | Działka | 0.0433 ha.

 • cena: 630 000 zł