Otwock, mazowieckie

277 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,62 m2 | 3 piętro

- 2 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 277 000 zł
 • Miasto: Otwock
 • Powierzchnia: 47,62 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 5 817 zł
 • Ulica: Krucza 6
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 55 400 zł
 • Numer oferty: 78398X183608119
 • Termin wpłaty wadium: 2020-11-16 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO,
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK
Na podstawie art. 37, 38 ust.1, 40, 41 i 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr X/101/03 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 września 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Otwock, Prezydent Miasta Otwocka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Otwock

Otwock, ul. Krucza 6

Opis lokalu: Lokal mieszkalny ozn. nr 12, zlokalizowany jest w budynku położonym w Otwocku przy ul. Kruczej 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą i udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności gruntu pod budynkiem. Budynek o konstrukcji murowanej, w dobrym stanie technicznym, oddany do użytkowania w 1964 roku. Wyposażony jest w następujące media z sieci: centralne ogrzewanie, energię elektryczną, zimną wodę, kanalizację, gaz, sieć telekomunikacyjną oraz ciepłą wodę ( lokalna). Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na 4 kondygnacji budynku. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej - 47,62 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnica o pow. - 3,55 m2 i balkonu. Lokal wymaga remontu. Wraz z sprzedażą lokalu nastąpi sprzedaż ułamkowych części w/w nieruchomości.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zwanym ,, Planem Centrum” nieruchomość zlokalizowana jest w kwartale I MWU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi..
w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka,
Przetarg odbędzie się 20 listopada 2020r. o godz. 1145 ul. Armii Krajowej 5 (budynek “A", I piętro, Aula ).
Wadium w wysokości 55 400 zł należy wpłacać najpóźniej do dnia 16 listopada 2020 r. na konto Urzędu Miasta Otwocka: Bank Spółdzielczy w Otwocku Nr 51 8001 0005 2001 0007 9875 0018 (dowód wpłaty należy okazać w dniu przetargu). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia, w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu.
Minimalne postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej wynosi: 2 770 zł.

Historyczne ceny

Image things

Otwock, mazowieckie

225 000 zł | Działka | 0.1 ha.

 • cena: 225 000 zł
Image things

Otwock, mazowieckie

2 029 500 zł | Działka | 0.4129 ha.

 • cena: 2 029 500 zł