Sosnowiec, śląskie

172 000 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 172 000 zł
 • Miasto: Sosnowiec
 • Powierzchnia: 0.1049 ha
 • Województwo: śląskie
 • Liczba działek: 2
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 164 zł
 • Ulica: Powstańców Śląskich
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 17 000 zł
 • Numer oferty: 77989X182650241
 • Termin wpłaty wadium: 2020-10-19 - Co to znaczy?

Opis

REZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu przy ul. Powstańców Śląskich: II. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6472/5, obręb 0009 Sosnowiec, o powierzchni 1049 m2, zapisana w księdze wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X. 1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: - za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 6472/5 – 172.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) 3. Przetarg odbędzie się w 23.10.2020 r. od godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 8.11.2019 r. oraz dniu 24.04.2020 r. 4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) na każdą działkę. Wpłacone wadium będzie uprawniało do udziału w kolejnych licytacjach do momentu jego wykorzystania tj. wygrania licytacji. W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej nieruchomości, należy dokonać wpłaty wadium w ilości odpowiadającej liczbie działek, które zainteresowany przetargiem zamierza nabyć (wielokrotność kwoty wadium). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 19.10.2020 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 19.10.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

Image things

Sosnowiec, śląskie

150 750 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 71,21 m2 | 3 piętro

 • cena: 150 750 zł
 • 2 117 za m2
Image things

Sosnowiec, śląskie

97 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 53,07 m2

 • cena: 97 500 zł
 • 1 837 za m2
Image things

Sosnowiec, śląskie

194 200 zł | Działka |

 • cena: 194 200 zł