Wrocław, Krzyki

2 268 667 zł | Lokal Użytkowy | 263,55 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski Likwidator Anna Tomków-Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-11-2020r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków II Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul.Podwale 30, sala nr. 150 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny należący do dłużnika xx, położonego: 50-421 Wrocław, Szybka 3B, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X
Lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej lokalu 263,55 m² oraz powierzchni użytkowej części magazynowej 516,96 m²(stan według kartoteki lokalu), położony jest na wysokim parterze i w podpiwniczeniu budynku. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest we Wrocławiu przy Szybkiej 3B, w drugiej linii zabudowy, w odległości około 60 m od ul. Romualda Traugutta. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zabudowania mieszkaniowo-usługowe niskie, pochodzące z okresu przedwojennego, zabudowania mieszkaniowe średniowysokie pochodzące z obecnego wieku oraz zabudowania usługowe. Budynek, w którym usytuowany jest przedmiotowy lokal użytkowy wybudowany został na przełomie 2001-2002r., znajduje się na częściowo zagospodarowanym osiedlu, w sąsiednich budynkach lokale położone na parterze są w większości wykorzystywane na potrzeby związane z handlem i świadczeniem usług. Dojście i dojazd do budynku od strony frontowej budynku, drogą osiedlową, o nawierzchni wyłożonej kostką betonową typu puzzle. Dostępność komunikacyjna bardzo dobra - w odległości około 200 m znajduje się przystanek autobusowy i tramwajowy.Stan techniczny budynku należy uznać za dobry. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: sali głównej, pomieszczenia biurowego, korytarza, pomieszczenia zaplecza i toalety. Ponadto do lokalu przynależy magazyn znajdujący się w podpiwniczeniu budynku. Działka, na której znajduje się nieruchomość uzbrojona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć ciepłownicza, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć teletechniczna. W dniu oględzin dokonywano wymiany części ocieplenia budynku i izolacji przeciwwilgociowej na ścianie północnej lokalu.Suma oszacowania wynosi 3 403 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 268 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 340 300,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100
z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr Km 473/17", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 12-11-2020 w godzinach od 10:00 do 10:30.
W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem.Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Likwidator Komornik Anna Tomków-Bąk, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wrocław, Stare Miasto

460 000 zł | Mieszkanie | 87,73 m2

  • cena: 460 000 zł
  • 5 243 za m2
Image things

Wrocław, Fabryczna

262 875 zł | Lokal Użytkowy | 60,80 m2

  • cena: 262 875 zł
  • 4 324 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

1 230 000 zł | Działka | 0.3453 ha.

  • cena: 1 230 000 zł