Chełm, lubelskie

669 375 zł | Obiekt | 878,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Jacek Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Al. I Armii Wojska Polskiego 16 16, 22-100 , pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Lubelska 166, 22-100 Chełm, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość zabudowana, składająca się łącznie z czterech działek gruntu nr 14/1, 14/3, 14/4 i 14/5 obr. 12 Chełm o łącznej pow. 0,5184ha, stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego , wraz z zabudową budynkami komercyjnymi, stanowiącymi odrębnym przedmiotem własności. W skład zabudowy na gruncie wchodzi budynek magazynowo-warsztatowo-biurowy o pow. zabudowy 878,00m2, oraz budynek magazynowo- garażowy, o powierzchni zabudowy 147,00m2 wraz z łącznikiem o pow. zabudowy 34m2, a także wiata murowana o pow. 12m2. Nieruchomość położona jest na terenie określonym w planie oznaczeniem U/M, co oznacza teren zabudowy usługowej/teren zabudowy mieszkaniowej. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Na nieruchomość gruntową, będącą przedmiotem użytkowania wieczystego do 5.12.2089r., składają się 4 działki o nr 14/1, 14/3, 14/4, 14/5 o łącznej pow. 0,5184ha. Działki sąsiadują ze sobą bezpośrednio i tworzą funkcjonalną całość. • Działka nr 14/1 pow. 0,0242ha – działka niezabudowana, użytkowana jako część drogi wewnętrznej, nieogrodzona, nieutwardzona, kształt regularny, prostokątny, konfiguracja płaska, • Działka nr 14/3 pow. 0,0289ha – działka niezabudowana, użytkowana jako parking, nieogrodzona, nieutwardzona, kształt regularny, zbliżony do prostokąta, konfiguracja płaska, • Działka nr 14/5 pow. 0,0077ha – działka niezabudowana, łącząca działkę nr 14/4 od jej południowej granicy z ciągiem pieszym przy ul. Lubelskiej; działka stanowi wąski pas o szerokości ok. 3m i długości ok. 25,5m, ogrodzona, na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, zakrzaczona, nieużytkowana; kształt regularny, prostokątny, • Działka nr 14/4 pow. 0,4576ha – działka zabudowana budynkami magazynowo-warsztatowo-biurowymi i garażowymi, kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska; działka ogrodzona, ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach metalowych oraz przęseł stalowych, na podmurówce betonowej, dwie bramy wjazdowe, w tym jedna przesuwna i jedna rozwierana; ogrodzenie częściowo zniszczone w części zachodniej na skutek upadku drzewa, północno-wschodnia granica działki przebiega po krawędziach budynków. Plac utwardzony częściowo betonową trylinką, częściowo płytami betonowymi, wjazd utwardzony nawierzchnią asfaltową. A. opis zabudowań i obiektów Na dzień wizji lokalnej ustalono, iż na gruncie znajdują się następujące budynki 1. Budynek murowany jednokondygnacyjny, o pow. zab. 878,00m2, 2. Budynek murowany garaży, o pow. zab. 147,00m2, 3. Łącznik murowany jednokondygnacyjny, o pow. zab. 34,00m2, 4. Wiata murowana jednokondygnacyjna, o pow. zab. 12,00m2, Łączna powierzchnia zabudowy budynków wynosi 1 071,00m2. 1. Budynek magazynowo-warsztatowo-biurowy o pow. zabudowy 878,00m2, murowany, jednokondygnacyjny, na fundamencie betonowym bez podpiwniczenia, stropodach łukowy na konstrukcji stalowej, pokryty blachą, w części biurowej sufit podwieszany, posadzki betonowe pokryte wykładziną, okna PCV, drzwi wewnętrzne płycinowe, w korytarzu i toaletach na podłodze terakota, w toaletach na ścianach glazura, na ścianach w pomieszczeniach biurowych i na korytarzu tynk cementowo-wapienny; w części warsztatowej posadzka cementowa, pomieszczenie byłej myjni samochodowej wyłożone glazurą i terakotą, bramy uchylne. Budynek wyposażony w instalacje: energetyczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, C.O. z pieca gazowego. Kaloryfery i rury do C.O. częściowo zdemontowane. B. Część biurowa, wysokość pomieszczeń 2,65m (sufit podwieszany); .owierzchnie pomieszczeń, na podstawie pomiarów własnych dokonanych podczas wizji lokalnej: - Pomieszczenie biurowe - 71,00m2, - Toalety – 19,54m2 - Pomieszczenie biurowe - 29,11m2 - Pomieszczenie biurowe – 15,67m2 - Pomieszczenie socjalne – 17,00m2 (kuchnia z piecem gazowym), - Korytarz – 41,34m2, - Pomieszczenia biurowe – 51,15m2, - Toaleta – 6,58m2, Łącznie powierzchnia części biurowej – 251,39m2 Stan techniczny części biurowej budynku średni, pomieszczenia wy

Suma oszacowania wynosi 892 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 669 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Lublinie 54 1020 3147 0000 8402 0074 7725.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Chełm, lubelskie

85 000 zł | Działka | 0.0881 ha.

  • cena: 85 000 zł
Image things

Chełm, lubelskie

1 600 000 zł | Działka | 1.7545 ha.

  • cena: 1 600 000 zł
Image things

Chełm, lubelskie

83 000 zł | Działka | 0.0875 ha.

  • cena: 83 000 zł