Kowale Oleckie, warmińsko-mazurskie

146 250 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Izabela Szweblik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2020 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olecku I Wydział Cywilny, ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy działka nr 310/49 8, 19-420 Kowale Oleckie, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, składająca się z działki nr 310/49 o powierzchni 0,2987 ha, przylegająca do drogi krajowej nr 65, zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 185m2, jednopiętrowym, podpiwniczonym, z poddaszem, murowanym, wyposażonym w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Pierwotnie budynek pełnił funkcję magazynową, a w ostatnim okresie jego użytkowania do celów magazynowo - handlowych. Na parterze znajduje się pomieszczenie biurowe, oraz pomieszczenie handlowo-magazynowe., na piętrze i w piwnicy powierzchnia magazynowa.

Suma oszacowania wynosi 195 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP 90102035410000590202642825.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
29.10.2020 - 12.11.2020 07:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kozaki, warmińsko-mazurskie

180 620 zł | Działka | 3.2 ha.

  • cena: 180 620 zł
Image things

Elbląg, Zawada

246 100 zł | Mieszkanie | 61,40 m2

  • cena: 246 100 zł
  • 4 008 za m2
Image things

Ostróda, warmińsko-mazurskie

90 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,60 m2 | 1 piętro

  • cena: 90 000 zł
  • 2 113 za m2