Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

2 340 000 zł | Obiekt | 1 655,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym wraz z prawem własności budynku handlowo – usługowego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 28 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Ogrody 28 Prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość działka ew. nr 102/8, obręb 18, o pow. 0,2637 ha; budynek handlowo – usługowy o pow. użytkowej 1655,10m2 KW XXXX/XXXXXXXX/X Opis przedmiotu przetargu. Przedmiotem przetargu jest grunt oddany w użytkowanie wieczyste ( działka ewidencyjna nr 102/8, obręb 18, powierzchnia 0,2637 ha) wraz z prawem własności budynku handlowo – usługowego stanowiącego odrębną nieruchomość. Budynek handlowo – usługowy o powierzchni użytkowej 1655,10m2. Nieruchomość jest zlokalizowana w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlu Ogrody 28. Budynek dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najbliższe sąsiedztwo stanowią budynki wielorodzinne, budynki garaży oraz zabudowa handlowo – usługowa. W budynku handlowo – usługowym, zostały wydzielone lokale użytkowe, które wynajmowane są podmiotom gospodarczym, z okresem wypowiedzenia wynoszącym 90 dni. Księga wieczysta dla w/w nieruchomości o nr XXXX/XXXXXXXX/X, zawiera wpis hipoteki umownej kaucyjnej na kwotę 880 000,00 zł / słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100/, jako zabezpieczenie spłaty kredytu, na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie. Organizator zobowiązuje się wykreślić w/w wpis ws hipoteki i złożyć wniosek wieczystoksięgowy w tym zakresie w ciągu 45 dni od zawarcia aktu notarialnego ws zbycia w/w nieruchomości. Stan nieruchomości: Przedmiot przetargu położony jest w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlu Ogrody 28 stanowi działka gruntu o nr 102/8 o powierzchni 0,2637 ha; działka o kształcie nieregularnym, wielokąt. Teren działki płaski, nieogrodzony. Na działce posadowiony jest budynek handlowo – usługowy, w pozostałym zakresie teren zagospodarowany na chodniki, podjazdy, parking, oświetlenie, zieleń; działka w pełni uzbrojona w media miejskie; działka posiada faktyczny dostęp do drogi gminnej – ul. E. Dziewulskiego. Budynek handlowo – usługowy z dobrym dostępem do klienta. Możliwość ustanowienia na rzecz nabywcy, odpłatnej służebności na działce 102/9, będącej w użytkowaniu wieczystym Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.; koszty ustanowienia tej służebności, jak również wybudowanie, utrzymanie stosownego do potrzeb nabywcy ciągu komunikacyjnego obciążają nabywcę. Budynek handlowo – usługowy os. Ogrody 28, to budynek dwukondygnacyjny oddany do użytkowania w 1985 roku. Obiekt o konstrukcji żelbetowej, o powierzchni użytkowej 1655,10m2 i kubaturze 9430m3. Budynek zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywany jest pod wynajem powierzchni handlowo – usługowej. Wejście do lokali położonych na parterze z poziomu gruntu, zaś wejście do lokali położonych na piętrze schodami zewnętrznymi, bądź schodami wewnętrznymi umiejscowionymi w klatce schodowej. Opis techniczny budynku: fundamenty żelbetowe, słupy konstrukcyjne – żelbetowe; ściany zewnętrzne z cegły; dach stropodach żelbetowy; pokrycie dachu – papa termozgrzewalna; schody – żelbetowe; stolarka okienna – pcv; stolarka drzwiowa – aluminiowa; podłogi – terakota, laminat, lastryko, beton; tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne; tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne. Budynek w średnim stanie technicznym.  Sprzedający dysponuje świadectwem charakterystyki energetycznej budynku handlowo – usługowego os. Ogrody 28 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu, w tym książką obiektu, należy zgłosić się do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ul. H. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Świętokrzyskim do pokoju nr 6 lub ustalić termin pod nr tel 41 248 23 23 wewn 60. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż określone w tabeli.   Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 – ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokali nr 1 i 2 jest zwolniona od podatku VAT.   PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.10.2020r. O GODZINIE 10.00 w siedzibie OTBS Sp. z o.o. przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A w sali nr 7

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

54 326 zł | Mieszkanie | 26,80 m2

  • cena: 54 326 zł
  • 2 027 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

340 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 340 000 zł
  • 340 000 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

153 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 153 000 zł
  • 153 000 za m2