Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

200 300 zł | Obiekt | 519,62 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej zawiadamia, że w dn. 21.09.2020r. o godz. 1300 przy ul. Tysiąclecia 10 (pok. Nr 32 Ip. ) odbędzie się przetarg: „Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego zabudowanej budynkiem Wymiennikowni o powierzchni 519,62 m2 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 53/4 o powierzchni 816 m2 dla której to nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczysta KW 5855”. Cena minimalna – grunt wraz z budynkiem wynosi brutto 200300,00 zł. Wadium w wysokości 20030,00 zł. należy wnieść w gotówce w kasie SM ul. Tysiąclecia 10 – środa/piątek w godz. 720 -1420 ; wtorek godz. 1020– 1620 lub przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 19.09.2020r.Nr konta 97 1020 2629 0000 9502 0010 7870Termin składania ofert do godz. 1300 dn. 21.09.2020r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

3 179 000 zł | Obiekt | 3 638,72 m2

  • cena: 3 179 000 zł
  • 874 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

396 675 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 396 675 zł
  • 396 675 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

566 250 zł | Dom | 330,00 m2

  • cena: 566 250 zł
  • 1 716 za m2