Klasztorek, pomorskie

62 550 zł | Obiekt | 600,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

KOWR OT Pruszcz Gdański ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po byłym PFZ określonej w wykazie z dnia 18.02.2020 r. podanym do publicznej wiadomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim w sposób zwyczajowo przyjęty przez okres od 28.02.2020 roku do 16.03.2020 roku oraz na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bip.kowr.gov.pl I PRZEDMIOT PRZETARGU: Nieruchomość zabudowana, , położona w obrębie ewidencyjnym Klasztorek (nr 0007), gmina Gardeja posiadająca księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X, oznaczona jako działka nr 2/10 o powierzchni 1,5246 ha w tym: RIIIb – 0,6835 ha, Br- RIIIb – 0,7511 ha, N – 0,0900 ha Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Działka zabudowana jest budynkiem stodoły, o powierzchni użytkowej 600 m2, w złym stanie technicznym. Budynek jest murowany, z cegły, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Dach budynku drewniany, dwuspadowy. Na działce znajdują się także pozostałości po budynku gospodarczym i byłej oborze. Na działce znajdują się dwa słupy energetyczne wraz z linią napowietrzną. Łączna powierzchnia sprzedawanych użytków rolnych wynosi: 1,4346 ha Cena nieruchomości brutto (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 62 550 zł Postąpienie: 700,00 zł Wadium: 6 255,00 zł Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 25.09.2020 r. o godzinie 900 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Malborku przy ulicy Wołyńskiej 19. lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji ZOOM. Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

Image things

Domisław, pomorskie

31 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,90 m2 | Parter

  • cena: 31 000 zł
  • 723 za m2
Image things

Brzyno, pomorskie

71 350 zł | Działka |

  • cena: 71 350 zł
Image things

Damnica, pomorskie

160 000 zł | Działka |

  • cena: 160 000 zł