Tarnów Bycki, lubuskie

37 100 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 37 100 zł
 • Miasto: Tarnów Bycki
 • Powierzchnia: 1.5035 ha
 • Województwo: lubuskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 080402_5.0008.604,
 • Cena za m2: 2 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 710 zł
 • Numer oferty: 72016X168661475
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-17 - Co to znaczy?

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym dnia 10.06.2020 r. w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Sławie, Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, sołectwie w Tarnowie Byckim, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz siedzibie Filii Oddziału Terenowego KOWR w Zielonej Górze a także portalu www.bip.kowr.gov.pl. NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ położona - województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Bytom Odrzański, obręb Tarnów Bycki, stanowiąca działkę ewidencyjną nr: 604 o powierzchni 1,5035 ha. Nieruchomość usytuowana jest w kompleksie gruntów rolnych uprawianych, w odległości ok. 200 m na północ od zabudowań wsi Tarnów Bycki. Dojazd do działki od wsi drogą asfaltową. W odległości ok. 2 km na południe znajduje się skrzyżowanie dróg Bytom Odrzański – Nowa Sól i Tarnów Bycki – Bycz. Działka od strony północno – wschodniej przylega do działki rolnej nr 569 (z niewielkim zbiornikiem wodnym), nr 568 i nr 573; od strony południowo – zachodniej do drogi gruntowej nr 607; od strony północno – wschodniej do drogi gruntowej nr 609. Od strony zachodniej przebiega w/w droga asfaltowa. Działka położona jest w odległości ok. 35,5 km od strefy peryferyjnej Bytomia Odrzańskiego.. Działka nieużytkowana od długiego czasu, porośnięta jest krzewami i samosiejkami drzew liściastych: wierzby i inne do wykarczowania – bez wartości użytkowej, gdyż koszty zrywaki przewyższają koszty uzyskanego drewna opałowego. Jest to teren zalewowy Odry. Dla działki nr 604 Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą: Kw. XXXX/XXXXXXXX/X. Działy III i IV wymienionych ksiąg wieczystych w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości wolne są od jakichkolwiek wpisów. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 37 100,00,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto złotych) Wadium wynosi: 3 710,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dziesięć złotych) Minimalne postąpienie: 380,00 zł lub wielokrotność tej kwoty, (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych) Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. o godzinie 14.30 w OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filia Zielona Góra w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem z siedzibą w Sławie, ul. Henryka Pobożnego 1 – biuro przetargów. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w określonej wyżej wysokości, z wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora przetargu najpóźniej do dnia 17 września 2020 r. przelewem bankowym na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gorzowie Wlkp. Nr: 09 1130 1222 0030 2043 0820 0003. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Image things

Kargowa, lubuskie

61 000 zł | Działka |

 • cena: 61 000 zł
Image things

Międzyrzecz, lubuskie

180 000 zł | Działka |

 • cena: 180 000 zł
Image things

Gorzów Wielkopolski, Zieleniec

22 200 zł | Działka |

 • cena: 22 200 zł