Witonia, Antoniuk

59 000 zł | Mieszkanie | 60,47 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 59 000 zł
 • Miasto: Witonia
 • Powierzchnia: 60,47 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 976 zł
 • Ulica: Wieczorowa 10
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Numer oferty: 72014X168656791
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-18 - Co to znaczy?

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi (dalej KOWR) działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 2020 r., poz. 396 z późn. zm.), ustawy „o kształtowaniu ustroju rolnego” Dz.U.2020 poz. 284 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.04.2012r. Dz.U. 2012 poz. 540 – ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny licytacyjny na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Witonia powiat łęczycki, woj. łódzkie: 2) Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 10 przy ulicy Wieczorowej w miejscowości Witonia, gmina Witonia składający się z dwóch pokoi, kuchni, sieni o łącznej powierzchni 60,47 m2 z udziałem wynoszącym 6047/15646 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i działki o nr ewid. 404/4 (pow. 0,0335 ha). Wartość nieruchomości wynosi: 59.000 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) Wadium: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) Minimalne postąpienie w przetargu: 600 zł (sześćset złotych) Przetarg ustny licytacyjny odbędzie się w dniu 23 września 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, ul. Północna 27/29, pokój 330. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgi wieczyste: Nr XXXX/XXXXXXXX/X. KOWR informuje o braku możliwości rozłożenia ceny sprzedaży nieruchomości na raty. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu. W tytule przelewu należy wskazać adres sprzedawanej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto KOWR Nr 37 1130 1163 0014 7124 8320 0002 do dnia 18 września 2020r.

Image things

Tomaszów Mazowiecki, łódzkie

900 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 900 000 zł
 • 900 000 za m2
Image things

Łódź, Nowosolna

74 700 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 74 700 zł
 • 74 700 za m2
Image things

Bełchatów, łódzkie

500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 500 000 za m2