Łukocin, pomorskie

59 870 zł | Dom | 58,67 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tczewie

Adam Śmiałek

Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 55, Tczew, 83-110 Tczew

tel. 58 562-22-31 / fax. 58 562-22-31

Sygnatura: KM 355/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 14, 83-110 Tczew, pokój 139, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Łukocin 42/., 83-113 Łukocin, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka nr 39/1 o pow. 739 m2, z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy 58,67 m2

Suma oszacowania wynosi 79 826,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 869,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 982,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas 41 1600 1462 1819 4760 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adam Śmiałek


Image things

Starogard Gdański, pomorskie

387 500 zł | Działka |

  • cena: 387 500 zł
Image things

Słupsk, pomorskie

750 000 zł | Obiekt | 561,88 m2

  • cena: 750 000 zł
  • 1 335 za m2
Image things

Jaromierz, pomorskie

31 620 zł | Działka |

  • cena: 31 620 zł