Malbork, pomorskie

209 669 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 209 669 zł
 • Miasto: Malbork
 • Powierzchnia: 0.255 ha
 • Województwo: pomorskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 220901_1.0007.33,
 • Cena za m2: 82 zł
 • Ulica: Tczewska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 000 zł
 • Numer oferty: 71499X167450661
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-22 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA ogłasza w dniu 25 września 2020 r. o godz. 10.00 siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Malborka 1. Opis nieruchomości Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 1 miasta Malborka przy ul. Tczewskiej, mające urządzoną księgę wieczystą KW XXXX/XXXXXXXX/X 33 Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości 1. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających. 2. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. 3. Na nieruchomości posadowiona jest sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. 4. Pierwszy przetarg przeprowadzono 30 września 2019 r. 5. Drugi przetarg przeprowadzono 13 listopada 2019 r. 6. Trzeci przetarg przeprowadzono 10 lutego 2020 r. 7. Czwarty przetarg przeprowadzono 08 kwietnia 2020 r. 8. Piąty przetarg przeprowadzono 28 maja 2020 r. 9. Szósty przetarg przeprowadzono 06 lipca 2020 r. 2. Przeznaczenie nieruchomości w mpzr: Zgodnie z Uchwała Nr L/481/2018 Rady Miasta Malborka z dnia z 11 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Kałdowo, nieruchomości oznaczone są symbolem ,,31M/U” - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 3. Warunki nabycia nieruchomości: a) wadium w kwocie 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdą działkę płatne najpóźniej do 22 września 2020 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka. b) minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej c) wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży d) przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

Image things

Malbork, pomorskie

116 250 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 51,10 m2 | 9 piętro

 • cena: 116 250 zł
 • 2 275 za m2
Image things

Malbork, pomorskie

170 925 zł | Mieszkanie | 100,00 m2

 • cena: 170 925 zł
 • 1 709 za m2
Image things

Malbork, pomorskie

54 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,30 m2

 • cena: 54 000 zł
 • 1 118 za m2