Grudziądz, kujawsko-pomorskie

1 111 800 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 111 800 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 0.6786 ha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 046101_1.0132.376/46,
 • Cena za m2: 164 zł
 • Ulica: Lisia
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 112 000 zł
 • Numer oferty: 71484X167415531
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-15 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 22 września 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu: ul. Lisiej Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej, dopuszczenie lokalizacji: - stanowisk postojowych albo garaży w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych, - usług w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych, - zabudowy usługowej (symbol 63MW/U). Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30.11.2016r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 4625 z dnia 08.12.2016 r.). Zgodnie z powyższym planem nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej, dopuszczenie lokalizacji: - stanowisk postojowych albo garaży w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych, - usług w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych, - zabudowy usługowej (symbol 63MW/U). Zaleca się zapoznanie z zapisami powyższego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed przystąpieniem do przetargów. 2. Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie systemów infrastruktury technicznej, dla nieruchomości ustala się: - zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; - odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; - zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; - zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej, - zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. W związku z tym, źródłem zaopatrzenia budynków w ciepło mogą być: sieć cieplna, sieć elektroenergetyczna lub sieć gazowa. 3. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomości została określona maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy. 4. Zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania przestrzennego, teren nieruchomości stanowi obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 129 „Dolina rzeki dolna Osa”. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 15 września 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Przy wnoszeniu wadium, w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Pierwszy i drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został odpowiednio w dniu 27.03.2020 r. i w dniu 16.06.2020 r

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

110 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 71,80 m2 | 2 piętro

 • cena: 110 000 zł
 • 1 532 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

103 700 zł | Działka |

 • cena: 103 700 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

91 800 zł | Działka |

 • cena: 91 800 zł