Wólka Nadbużna, podlaskie

16 720 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 16 720 zł
 • Miasto: Wólka Nadbużna
 • Powierzchnia: 0.053 ha
 • Województwo: podlaskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek:
 • Cena za m2: 32 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 672 zł
 • Numer oferty: 71097X166509177
 • Termin wpłaty wadium: 2020-10-08 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź.zm.) o głasza: Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiące własność gminy Siemiatycze. 1/ Nieruchomości położone w obrębie wsi Wólka Nadbużna oznaczone numerami działek: 456/27 0 powierzchni 492 m2 - Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X, 456/28 o powierzchni 492 m2 - Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X, 456/20 o powierzchni 492 m2 – Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X, 456/21 0 powierzchni 492m2 - Księga Wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X, 456/24 o powierzchni 530 m2 - Księga Wieczysta BI3P/0000763 Wólka Nadbużna – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim w powiecie siemiatyckim, w gminie Siemiatycze. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa białostockiego. Przez wieś nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem : DK 19 droga krajowa nr 19 (granica (Białoruś) - Kuźnica - Czarna Białostocka - Białystok - Bielsk Podlaski - Siemiatycze - Radzyń Podlaski - Lublilin - Rzeszów - granica, (Słowacja)) DK 62 droga krajowa nr 62 (Strzelno - Kruszwica - Włocławek - Płock - Wyszogród - Pomiechówek - Węgrów - Sokołów Podlaski - Repki - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)DW 640 droga wojewódzka nr 640 (Siemiatycze - Anusin - Kudelicze - Moszczona Królewska - Radziwiłówka - Adamowo - Zastawa - Koterka - granica (Białorus))DW 690 droga wojewódzka nr 690 (Czyżew - Białe-Szczepanowice - Białe-Figle - Drewnowo- Ziemaki - Ciechanowiec - Moczydły - Pszczółki - Stadniki - Siemiatycze)DW 811 droga wojewódzka nr 811 (Biała Podlaska - Cicibór Duży - Hrud - Ossówka - Komarno - Wólka Polinowska - Konstantynów - Horoszki Małe - Horoszki Duże - Nowe Hołowczyce - Stare Hołowczyce - Chybów - Sarnaki)LK 31 Linia kolejowa nr 31: Siedlce - Siemianówka (Siedlce - Stok Lacki - Krzymosze - Mordy - Mordy Miasto - Niemojki - Patków - Platerów - Sarnaki - Fronołów - Siemiatycze - Nurzec - Borowiki - Czeremcha - Policzna - Nowosady -Cisówka) Lokalizacja - nieruchomości gruntowe, niezabudowane, ze zjazdem na nieruchomości. Od wschodu graniczą z drogą dojazdową do działek, od południa, zachodu i północy granicą z działkami gminnymi, niezabudowanymi o takiej samej strukturze użytkowania i przeznaczenia w m.p.z.p. -działki mają kształt prostokąta, dłuższe boki ze wschodu na zachód Ukształtowanie terenu działek - teren płaski, dobrze nasłoneczniony, poziom wód gruntowych - poziom wód gruntowych nie ma negatywnego wpływu na wartość działek Komunikacja bardzo dobra, bezpośredni dojazd drogą o nawierzchni żwirowej ze zjazdem na nieruchomość. Działki są porośnięte pojedynczymi sosnami. Niedaleka odległość od sklepu z zaopatrzeniem w podstawowe artykuły. Przedmiotowe działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze leżą w kompleksie oznaczonym symbolem UT/ML/12.2 -według opisu oznacza tereny zabudowy usług turystyki i zabudowy rekreacji indywidualnej. 2/ Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upłynął. 7/ Cena wywoławcza działki nr 456/24 - wynosi 16.720,00 zł, wadium - 1.672,00 zł. 10/ Przetargi odbędą się w dniu 14 października 2020 r. o godz. 900 na działkę nr 456/27, o godz. 10°, na działkę nr 456/28, o godz. 11° na działkę nr 456/20, o godz. 120° na działkę nr 456/21, o godz. 13° na działkę nr 456/24. - w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35. 11/ Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, 4, 5, 6, 7, które należy wpłacić w pieniądzu do dnia 8 października 2020 r. włącznie - przelewem na konto Nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze). 12/ O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości. Opisane wyżej działki leżą w obszarze Natura 2000 oraz w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,, Dolina Bugu”, formalności dotyczące pozwolenia na budowę obiektów budowlanych wymagać mogą decyzji odnośnie ochrony przed powodzią. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. 2/ Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 3/ Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego. 4/ Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargów. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego. 5/ Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. 6/ Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.. 7/ Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny 8/ Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr (85) 6552860 w 42.

Image things

Strękowa Góra, podlaskie

1 538 000 zł | Obiekt | 959,60 m2

 • cena: 1 538 000 zł
 • 1 603 za m2
Image things

Wandalin, podlaskie

16 438 zł | Działka |

 • cena: 16 438 zł
Image things

Białystok, Bema

246 100 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,98 m2 | Parter

 • cena: 246 100 zł
 • 5 129 za m2