Kielce, świętokrzyskie

191 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,00 m2 | 1 piętro

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 191 000 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 48,00 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 3 979 zł
 • Ulica: Grunwaldzka 5
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 9 550 zł
 • Numer oferty: 70987X166251557
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-21 - Co to znaczy?

Opis

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” w Kielcach, ul. Karczówkowska 3, tel. 41-361-45-11 wew. 105, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego: przy ul. Grunwaldzkiej 5/24 o pow. 48,00 m2, 3-pokoje z widną kuchnią, łazienką i przedpokojem -I piętro w budynku III piętrowym. Cena wywoławcza 191 000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2020 r. o godz. 1000 w biurze Spółdzielni ul. Karczówkowska 3. Oferty należy składać w Kancelarii, w zamkniętych kopertach, najpóźniej do godz. 900 w dniu przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 5 % ceny wywoławczej na konto Spółdzielni: nr 73 8493 0004 0000 0050 4540 0001. Wymagane wadium musi znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert. Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarty akt notarialny – umowa przeniesienia własności przedmiotowego lokalu. Koszt aktu notarialnego wynoszący pokrywa Nabywca. Mieszkania można oglądać w godz. 9.00–14.00 (po wcześniejszym skontaktowaniu się z ADM osiedla Jagiellońskie tel. 41 34 553 30 Warunki przetargu do wglądu osób zainteresowanych znajdują się w biurze Spółdzielni pok.11 Ip. oraz na stronie internetowej Spółdzielni Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

412 000 zł | Działka |

 • cena: 412 000 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

654 000 zł | Działka |

 • cena: 654 000 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

69 980 zł | Działka |

 • cena: 69 980 zł