Chomentów, świętokrzyskie

6 448 896 zł | Działka |

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 6 448 896 zł
 • Miasto: Chomentów
 • Powierzchnia: 34.56 ha
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 260208_2.0005.369,
 • Cena za m2: 19 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 70258X164544239
 • Termin wpłaty wadium: 2020-10-01 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 177/2020, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 45958. Zarządca xx w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 7/14, zgodnie z uchwałami Rady Wierzycieli z dnia 7 lipca 2020 r., zaprasza do składania ofert na sprzedaż w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, następujących składników masy upadłości, tj: Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Chomentów, gmina Sobków, składająca się z działki niezabudowanej, o numerze ewid. nr 369, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X, za cenę nie niższą niż 6.448.896,00 zł netto (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych netto). Oferty należy kierować na adres Biura Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Z operatami szacunkowymi wraz z wyceną można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w aktach sprawy V GUp 7/14, lub w Biurze Syndyka, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, codziennie w dni robocze w godz. 900-1400 (tel. +48 723 34 45 56) oraz na stronie internetowej pod adresem www.kancelaria-empe.pl

Image things

Końskie, świętokrzyskie

164 000 zł | Działka |

 • cena: 164 000 zł
Image things

Kornacice, świętokrzyskie

105 750 zł | Działka |

 • cena: 105 750 zł
Image things

Koprzywnica, świętokrzyskie

571 070 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 571 070 zł
 • 571 070 za m2