Kędzierzyn-Koźle, Koźle

900 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI xx  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 4, na którą składają się: a) prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki nr: 2255/7 o pow.: 0.0558ha zabudowanej budynkiem socjalno-biurowym o pow. użytkowej: 445,40m2 i kubaturze 2.150m3 (KW nr: XXXX/XXXXXXXX/X) b) prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki niezabudowanej nr 2255/10 o pow.: 0.0205ha (KW nr XXXX/XXXXXXXX/X) c) prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki niezabudowanej nr 2255/11 o pow.: 0.0104ha (KW nr XXXX/XXXXXXXX/X) d) prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki nr: 2255/12 o pow.: 0.7716ha (KW nr XXXX/XXXXXXXX/X) zabudowanej następującymi budynkami i budowlami: - budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej: 580,00m2 i kubaturze: 1.950m3 - budynek administracyjno-warsztatowy o pow. użytkowej: 870,00m2 i kubaturze: 4.456m3 - budynek magazynowo-warsztatowy o pow. użytkowej: 386,60m2 i kubaturze: 1.263m3 - budynek stolarni z magazynem o pow. użytkowej: 402,00m2 i kubaturze: 1.655m3 - wiata magazynowa o pow. użytkowej: 160,90m2 i kubaturze: 644m3 - wiata stalowa magazynowa o pow. użytkowej: 211,80m2 i kubaturze: 804m3 - budynek stacji paliw o pow. użytkowej: 42,60m2 i kubaturze: 130m3 za cenę nie niższą niż: 900.000,00zł. (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) netto plus należny podatek VAT, co stanowi 26,80% wartości oszacowania 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości") oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub za pośrednictwem adresu email: [email protected]  Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 2. Oferty pisemne autoryzowane przez osobę/osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań należy składać w terminie do dnia 30 września 2020r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A., 44-100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją "Oferta na zakup nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 4." 3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie trzech miesięcy od daty Postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

50 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 23,88 m2

  • cena: 50 000 zł
  • 2 094 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

84 600 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 34,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 84 600 zł
  • 2 474 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

121 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 60,73 m2

  • cena: 121 000 zł
  • 1 992 za m2