Kędzierzyn-Koźle, Koźle

110 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 72,30 m2 | 1 piętro

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 110 000 zł
 • Miasto: Kędzierzyn-Koźle
 • Powierzchnia: 72,30 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 521 zł
 • Ulica: Kolejowa 5
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 000 zł
 • Numer oferty: 68718X160937559
 • Termin wpłaty wadium: 2020-10-02 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości NR POSTĘPOWANIA: 1011/KNO/ 596/2020 Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00 w dniu 02.10.2020 r., pok. nr 342, w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13. Termin i miejsce składania ofert : Składanie ofert następuje do godz. 14:00 dnia 29.09.2020 r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13. Przedmiot przetargu: Zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 72,30 m² położonego w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Kolejowej 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 20,40 m² oraz udziałem 2410/10000 w częściach wspólnych budynków i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnego jako działka nr 1315/11, AM-7, obręb 160301_1.0014 Koźle o pow. 0,1516 ha oraz udziału w wielkości 1/16 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1315/17, AM-7, obręb 160301_1.0014 Koźle, o pow. 0,4278 stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości. Cena wywoławcza: 110 000,00 zł netto Wadium: 11 000,00 zł Minimalne postąpienie w przypadku kontynuacji przetargu w formie licytacji: 1 500,00 zł arunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest: 1) złożenie w siedzibie ogłaszającego w terminie do dnia 29.09.2020 r., do. godz. 14:00 oferty w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na przetarg NR POSTĘPOWANIA: 1011/KNO/596/2020. Nie otwierać przed godziną 11:00 dnia 02.10.2020” - Oferta powinna zostać złożona w wyznaczonym terminie do składania ofert i spełniać warunki określone w § 2 Regulaminu, Za datę złożenia oferty przyjmuje się termin doręczenia do PKP S.A

Historyczne ceny

Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

133 000 zł | Działka |

 • cena: 133 000 zł
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

90 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 60,60 m2

 • cena: 90 000 zł
 • 1 485 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

78 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 32,96 m2 | 2 piętro

 • cena: 78 000 zł
 • 2 367 za m2