Jaworzno, śląskie

205 500 zł | Dom | 84,06 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie


Marta Płocińska


Kancelaria Komornicza, Inwalidów Wojennych 14, Jaworzno, 43-600 Jaworzno


tel. 32 7525288 / fax.


Sygnatura: KM 2130/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Marta Płocińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie z siedzibą przy Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Chłopickiego 31 B, 43-600 M. Jaworzno, dla której SĄD REJONOWY JAWORZNO V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Licytacja dotyczy nieruchomości, położonej w Jaworznie przy ul. Chłopickiego  31 B, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3585 i 3586 o pow. 1817 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 84,06 m2.


Suma oszacowania wynosi 274 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Tychach 26 1020 2528 0000 0202 0106 5135.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Marta PłocińskaImage things

Jaworzno, śląskie

107 700 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,82 m2

  • cena: 107 700 zł
  • 2 351 za m2
Image things

Jaworzno, śląskie

224 025 zł | Dom | 92,59 m2

  • cena: 224 025 zł
  • 2 420 za m2
Image things

Jaworzno, śląskie

68 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 85,95 m2 | 1 piętro

  • cena: 68 000 zł
  • 791 za m2