Zabrze, śląskie

51 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 20,09 m2 | 2 piętro

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 51 000 zł
 • Miasto: Zabrze
 • Powierzchnia: 20,09 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 2 539 zł
 • Ulica: Witosa 6
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 800 zł
 • Numer oferty: 65886X154305015
 • Termin wpłaty wadium: 2020-09-23 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Zabrze
ogłasza
I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze
wraz ze sprzedażą udziałów w prawie własności gruntu, położonych w Zabrzu:

adres: ul. Wincentego Witosa 6/33
Wadium:
Wadium należy wnosić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286
lub przelewem na konto depozytowe Miasta Zabrze prowadzone przez ING Bank Śląski
nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185 najpóźniej do dnia 23.09.2020 roku.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
Osiągnięte w przetargach ceny sprzedaży lokali, pomniejszone o wniesione wadium, płatne są w całości
przed zawarciem aktów notarialnych.

Historyczne ceny

Image things

Zabrze, śląskie

92 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,60 m2 | 1 piętro

 • cena: 92 000 zł
 • 2 447 za m2
Image things

Zabrze, śląskie

90 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,86 m2 | 1 piętro

 • cena: 90 000 zł
 • 1 504 za m2
Image things

Zabrze, śląskie

55 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 38,02 m2 | 1 piętro

 • cena: 55 000 zł
 • 1 447 za m2