Świnoujście, zachodniopomorskie

Mieszkanie | 534 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 82,44 m2 | 12 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 534 000 zł
 • Miasto: Świnoujście
 • Powierzchnia: 82,44 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 6 477 zł
 • Ulica: Bolesława Chrobrego 22
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 12
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 26 700 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 65818X154145759
 • Termin wpłaty wadium: 2020-08-04 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu informuje, że w dniu 04 sierpnia 2020 roku w siedzibie Domu Kultury przy ulicy Matejki 43 odbędzie się nieograniczony przetarg ustny.

Przedmiotem przetargu będzie:

1/ ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego wskazanego poniżej:

Świnoujście ulicy Bolesława Chrobrego 22/28
-powierzchnia użytkowa lokalu 82,44 m2
-ilość izb 5 , 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka
-piętro XII
-cena wywoławcza 534.000,00 zł
-postąpienie 1.000,00 zł
-wadium 26.700,00 zł
godzina 10:00


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, w kasie lub na rachunek bankowy Spółdzielni w Banku BGŻ PNP Paribas SA Oddział w Świno-ujściu Numer 69 2030 0045 1110 0000 0230 9500 do momentu rozpoczęcia przetargu i okazanie dowodu wpłaty. Osoby wpłacające wadium przelewem winny okazać dowód jego zarachowania na rachunku bankowym Spółdzielni najpóźniej na jeden dzień przed terminem ogłoszonego przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone tym uczestnikom, którzy przetarg przegrali. Uczestnikowi który przetarg wygrał wniesione wadium zostanie zarachowane na poczet wymaganej kaucji na najem lokalu użytkowego, garażu , na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. W przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg i braku wpłaty kaucji w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, SMLW "Słowianin" uzna że uchyla się od zawarcia umowy i zatrzymuje wadium. W przypadku uchylania się przez wygrywającego przetarg od wpłaty wylicytowanej kwoty na rachunek bankowy Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzonego przetargu na lokal mieszkalny, wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni. Przed rozpoczęciem przetargu osoby do niego przystępujące winny złożyć pisemne oświadczenie, iż zapoznały się ze stanem technicznym lokalu będącego przedmiotem przetargu i przyjmują do wiadomości warunki przetargu. Negatywne skutki nie zapoznania się z warunkami przetargu, obciążają przystępującego do przetargu.

Historyczne ceny

Image things

Świnoujście, zachodniopomorskie

925 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 93,60 m2

 • cena: 925 000 zł
 • 9 882 za m2
Image things

Świnoujście, zachodniopomorskie

211 050 zł | Mieszkanie | 44,35 m2

 • cena: 211 050 zł
 • 4 759 za m2
 • cena: 19 275 zł
 • 19 275 za m2