Gady, warmińsko-mazurskie

Obiekt | 50 000 zł | 38,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

WÓJT GMINY DYWITY
OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiącej własność Gminy
Dywity, położonych w obrębach:

Gady - działka nr 152/2 o pow. 216 m² - cena wywoławcza 50 000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem użytkowym nr 24a o powierzchni
zabudowy 55,00 m² i powierzchni użytkowej 38,80 m², wybudowanym w 1970r., dla której Sąd
Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
XXXX/XXXXXXXX/X.
Nieruchomość położona jest na terenie istniejącej zabudowy, w centrum miejscowości Gady,
bezpośrednio przy drodze powiatowej. Uzbrojona jest w sieć elektroenergetyczną i wodociągową..
Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2020r. o godz. 1200

w Urzędzie Gminy w Dywitach ul. Olsztyńska 32 budynek „C” sala nr 30.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium wynoszące 5% ceny wywoławczej
(na każdą nieruchomość) do dnia 03.08.2020r. oraz przedłożenie przez uczestnika
przetargu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu

Image things

Orneta, warmińsko-mazurskie

14 100 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 18,21 m2

  • cena: 14 100 zł
  • 774 za m2
Image things

Gołdap, warmińsko-mazurskie

17 100 zł | 19,90 m2

  • cena: 17 100 zł
  • 859 za m2
Image things

Pisz, warmińsko-mazurskie

1 500 000 zł | 348,30 m2

  • cena: 1 500 000 zł
  • 4 307 za m2