Michałowice, małopolskie

667 500 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7/1, 31-547 Kraków , pokój K-21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: zzpołożonej przy Fiołkowa 5, 32-091 Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Michałowice, i opisana jest jako działki ewidencyjne nr 772/14 oraz nr 772/15 położone przy ul. Fiołkowej w Michałowicach, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, o łącznej powierzchni 0,2952ha Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Słomnikach o nr nrXXXX/XXXXXXXX/X Nieruchomość składa się z : 1 - Działki gruntu nr 772/14 o pow. 0,2838 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o wym. 50m x 58 m z " wyciętym" od frontu obszarem działki nr 772/15 . Teren płaski . Działka zabudowana rozpoczętą i przerwaną budową 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych zaprojektowanych w układzie bliźniaczym, powtarzalnym, oznaczonymi w projekcie budowlanym jako budynki A1 i A2, B1 i B2, C1 i C2 , D1 i D2. Budynki nie ukończone, na etapie stanu zerowego ( fundamenty, izolacje ścian fundamentowych, płyty poziomu parteru) z fragmentami ścian parteru z pustaków ceramicznych i z pojedynczymi słupami żelbetowymi( budynki A1, A2, B1, B2, D1, D2) i w przypadku domów B1 i B2 z wykonaną żelbetową płytą nad parterem bez schodów, natomiast budynki C1, C2 wykonane zaledwie w stanie zerowym. Ściany z pustaków w wyniku mrozów i deszczu w ostatnich latach spękane, skruszone, w większości do wymiany. Działka uzbrojona w sieć energetyczną ze słupem posadowionym na działce. Do wszystkich budynków doprowadzono przyłącza wodociągowe. W ulicy Fiołkowej i na sąsiednich działkach sieć kanalizacyjna i sieć gazowa oraz teletechniczna. Budowa zespołu budynków mieszkalnych rozpoczęta w 2009r., lecz w okresie dłuższym niż trzy lata została przerwana. Zestawienie powierzchni budynków wg projektu architektoniczno - budowlanego z 2009r. Budynek A1 i A2 pow. użytkowa łącznie:. 224,00 m. kw Budynek B1 i B2 pow. użytkowa łącznie:. 224,00 m. kw Budynek C1 i C2 pow. użytkowa łącznie: 224,00 m. kw Budynek D1 i D2 pow. użytkowa łącznie 224,00m. kw Zaawansowanie budowy oceniono jako stan zerowy z fragmentami stanu surowego otwartego. Stan techniczny wymagający remontu i wymiany części ścian z powodu braku zabezpieczenia przed warunkami pogodowymi i złodziejami 2. Działki gruntu nr 772/15 o pow. 0,0114ha Budynek wolnostojący murowany z pustaka, parterowy z użytkowym poddaszem, w stanie surowym zamkniętym, drzwi wejściowe płycinowe wyłamane i otwarte, okna pcv z wyrwanymi klamkami i wypaczone, dach częściowo ocieplony, na dachu inst. odgromowa, elewacja nie ukończona i wybrakowana, boazeria zewnętrzna wybrakowana, brak zewnętrznych obróbek okiennych, brak schodów zewnętrznych. Wewnątrz wylewki, rozprowadzone instalacje bez białego montażu, schody wewnętrzne drewniane strome zabiegowe bez balustrady wymagające renowacji. Rozprowadzone instalacje wod. kan. i c.o. bez liczników, urządzeń i kotła, częściowo rozkradzione, przed drzwiami balkonowymi grzejniki podłogowe otwarte, nie zabezpieczone, do wymiany, na ścianie grzejnik panelowy. Zestawienie powierzchni budynku wg projektu architektoniczno - budowlanego z 2009r. Pow. użytkowa lokalu w domu E.: 37,14 m. kw. kubatura:. 180,00 m. sześć. Zaawansowanie budowy oceniono jako stan surowy zamknięty z instalacjami. Stan techniczny wymagający remontu i renowacji części elementów z powodu braku zabezpieczenia budowy przed warunkami pogodowymi i złodziejami.

Suma oszacowania wynosi 890 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 667 500,00 zł. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:09 8619 0006 0030 0325 8081 0013 .

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
23.09.2020 13:00 - 14:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Łopoń, małopolskie

20 194 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 20 194 zł
Image things

Głogoczów, małopolskie

37 050 zł | Działka | 0.27 ha.

  • cena: 37 050 zł
Image things

Osieczany, małopolskie

81 000 zł | Mieszkanie | 41,58 m2

  • cena: 81 000 zł
  • 1 948 za m2