Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

153 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Aukcja (licytacja) w dniu 4 września 2020 r. na sprzedaż nieruchomości położonej
w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie – działka 1/20 o pow. 0,5329 ha
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza aukcję (licytację) na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiat ostrowiecki,
województwo świętokrzyskie
1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI
1.1. Organizatorem aukcji jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu,
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON
870363980, BDO: 000009141 (zwana dalej: „Organizator Aukcji” lub „Spółka”).
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze
zmianami).


Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia
działalności w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 27, w sali konferencyjnej
na I piętrze w budynku administracyjnym w dniu 4 września 2020 r.
o godz. 12:00.
3.2. Przedmiot aukcji można obejrzeć w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
ul. Świętokrzyskiej 27 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia
opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję.
3.3. Cena wywoławcza wynosi 153.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
brutto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT.
3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 2.000,00 zł.
3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 15.300,00

Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

72 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,78 m2

  • cena: 72 000 zł
  • 1 446 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

192 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 68,93 m2 | 3 piętro

  • cena: 192 000 zł
  • 2 785 za m2
  • cena: 214 000 zł
  • 214 000 za m2