Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

52 618 zł | Mieszkanie | 36,20 m2

- 66 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wlkp. zaprasza do przetargu, który odbędzie się w siedzibie spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100, I piętro

Na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny Paryskiej 14/61 o powierzchni użytkowej 36,20 m2 dla osób, które ukończyły 50 rok życia

Wymagany wkład mieszkaniowy 52 618,00 zł

Fundusz remontowy 2 000,00 zł

Przedmiotem przetargu jest kwota na jednorazową bezzwrotną wpłatę na fundusz remontowy spółdzielni.

Z uwagi na istniejący stan epidemii, osoby chętne do zawarcia umowy na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego/spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń do udziału w przetargu (z podaniem numeru telefonu) na adres siedziby Spółdzielni – ul. Wrocławska 100, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 07.08.2020r. do skrzynki przy siedzibie Spółdzielni bądź listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przetarg odbędzie się w siedzibie spółdzielni, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego, w określonym przez spółdzielnię terminie, o czym osoby chętne do udziału w przetargu zostaną pisemnie powiadomione.

Osoba wygrywająca przetarg w terminie 30 dni zobowiązana jest wpłacić na konto spółdzielni wartość wkładu mieszkaniowego plus wylicytowaną na przetargu kwotę na fundusz remontowy spółdzielni.

Mieszkania można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, nr tel.: 62 591 56 56, wew. 247

Wszelkie informacje dotyczące zasad przebiegu przetargu tel. 62 591 56 56, wew. 227.

Zastrzega się prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu bez podania przyczyn.

Historyczne ceny

Image things

Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

1 836 zł | Lokal Użytkowy | 2,25 m2

  • cena: 1 836 zł
  • 816 za m2
Image things

Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

1 186 000 zł | Działka | 1.3616 ha.

  • cena: 1 186 000 zł
Image things

Ostrów Wielkopolski, wielkopolskie

6 272 641 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 6 272 641 zł
  • 6 272 641 za m2