Kalisz, wielkopolskie

435 000 zł | Lokal Użytkowy | 139,21 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Edyta Krowiak-Machanek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2020 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy A. Wolności 13, 62-800 Kalisz, pokój 122, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Młynarska 63-65, 62-800 Kalisz, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Licytacji podlega udział w nieruchomości wynoszący 6360/10000, w którego skład wchodzą dwa samodzielne lokale: - lokal nr 1 (niemieszkalny), niestanowiący odrębnej nieruchomości, o pow. użytkowej 139,21m2 - lokal nr 3 (mieszkalny), niestanowiący odrębnej nieruchomości, o pow. użytkowej 68,40m2. Dla w/w lokalu wydane zostało przez Urząd Miejski w Kaliszu zaświadczenie o ich samodzielności (zaświadczenie z dn. 04-06-2012r.). Lokal niemieszkalny nr 1 znajduje się na parterze budynku (wraz z piwnicą) i składa się z: Piwnica: kotłownia, pomieszczenie gospodarcze z wydzielonym WC, klata schodowa. Parter: pomieszczenie obsługi klientów, hall, przebieralnia, atelier, pomieszczenie gospodarcze, WC, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie rekreacyjne, pomieszczenie techniczne, gabinet, garaż. Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w większości na piętrze budynku z wyjątkiem przedsionka z którego prowadzi klatka schodowa na piętro. Lokal mieszkalny składa się z: Parter: przedsionek. Piętro: klatka schodowa, pokój (pomieszczenie techniczne z wyjściem na balkon), kuchnia, łazienka, korytarz, pokój. Budynek uzbrojony jest w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania - piec gazowy, centralnego odkurzania (zbiornik w części podpiwniczonej budynku), alarmową, telefoniczną.

Suma oszacowania wynosi 580 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 435 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 49 1020 2212 0000 5702 0297 0887.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kalisz, wielkopolskie

168 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 168 000 zł
  • 168 000 za m2
Image things

Kalisz, wielkopolskie

312 000 zł | Obiekt | 463,55 m2

  • cena: 312 000 zł
  • 673 za m2
Image things

Kalisz, wielkopolskie

4 000 000 zł | Obiekt | 6 769,80 m2

  • cena: 4 000 000 zł
  • 591 za m2