Grudziądz, kujawsko-pomorskie

135 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 71,80 m2 | 2 piętro

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/479/2020.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. w imieniu której działa PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.00 w dniu 26.08.2020r., pok. nr 226, w siedzibie PKP S.A. Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4.
Termin i miejsce składania ofert :
Składanie ofert następuje do godz. 14.00 dnia 21.08.2020r., w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk.
Przedmiot przetargu:
nieruchomość położona w Grudziądzu przy ul. Moniuszki 26, woj. kujawsko - pomorskie, na którą składa się
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 71,80m² wraz z pomieszczeniem przynależnymi tj.
piwnicą o pow. 10,20m² oraz udział wynoszący 820/25020 w częściach wspólnych budynków i urządzeń
infrastruktury oraz w prawie własności gruntu działki nr 43/18 o pow. 0,2709 ha obręb Grudziądz 56.


Cena wywoławcza: 135 000,00 zł netto
Wadium:· 13 500,00 zł
Minimalne postąpienie ( w przypadku kontynuowania przetargu w formie licytacji): 1 000 ,00 z

Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest:
wpłata wadium w wysokości 13.500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026
0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala ul. Al. Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa
z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/479/2020.” Za datę
uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie
rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 18.08.2020 r

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

126 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 87,20 m2 | 2 piętro

  • cena: 126 000 zł
  • 1 445 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

103 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,43 m2 | 2 piętro

  • cena: 103 000 zł
  • 2 907 za m2