Połaniec, świętokrzyskie

80 648 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,29 m2 | 3 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Staszowie


Sławomir Krakowiak


Kancelaria Komornicza, Wschodnia 13, Staszów, 28-200 Staszów


tel. 15 864-23-50 / fax. 15 864-23-50


Sygnatura: KM 529/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Sławomir Krakowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2020 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 130, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Kilińskiego 8/32, 28-200 Połaniec, dla którego SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nr 32 położonego
w miejscowości Połaniec, przy ulicy Kilińskiego 8. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju
i łazienki z w.c. o łącznej powierzchni 38,29 m.kw. Lokal położony jest na trzecim piętrze. Do lokalu przynależy piwnica.


Suma oszacowania wynosi 107 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 647,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 753,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 06 1600 1462 1871 9557 0000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Sławomir KrakowiakImage things

Ruda Pilczycka, świętokrzyskie

27 000 zł | Działka | 0.1743 ha.

  • cena: 27 000 zł
Image things

Osiny, świętokrzyskie

21 448 zł | Działka | 1.0391 ha.

  • cena: 21 448 zł
Image things

Dąbrowa, świętokrzyskie

814 126 zł | Działka | 0.6332 ha.

  • cena: 814 126 zł