Nawodzice, świętokrzyskie

40 200 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KLIMONTÓW OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem biurowo gospodarczym będącej własnością Gminy Klimontów

Nawodzice

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo-gospodarczym

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.08.2020 r. o GODZ. 11 30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pok.
nr 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu na konto Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Klimontów najpóźniej do dnia 06.08.2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

Image things

Dąbrowa, świętokrzyskie

814 126 zł | Działka | 0.6332 ha.

  • cena: 814 126 zł
Image things

Parszów, świętokrzyskie

66 174 zł | Działka | 0.39 ha.

  • cena: 66 174 zł
Image things

Kowalów Dolny, świętokrzyskie

33 541 zł | Działka | 3.15 ha.

  • cena: 33 541 zł